Poniedziałek, 26.08.2019 r

Zmiana konta bankowego Polskiego Związku Zapaśniczego!

 

    Polski Związek Zapaśniczy informuje, że z dniem 26.08.2019 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego.

Podstawowym rachunkiem bankowym jest rachunek prowadzony w banku Santander o nr:

95 1090 1056 0000 0001 4313 3184.

    W związku z powyższym, począwszy od dnia dzisiejszego, prosimy o dokonywanie wszystkich wpłat na powyższy numer konta.

 

Agnieszka Roszkiewicz

Sekretarz Generalny PZZ

 

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013