Poniedziałek, 26.08.2019 r

Zmiana konta bankowego Polskiego Związku Zapaśniczego!

 

    Polski Związek Zapaśniczy informuje, że z dniem 26.08.2019 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego.

Podstawowym rachunkiem bankowym jest rachunek prowadzony w banku Santander o nr:

95 1090 1056 0000 0001 4313 3184.

    W związku z powyższym, począwszy od dnia dzisiejszego, prosimy o dokonywanie wszystkich wpłat na powyższy numer konta.

 

Agnieszka Roszkiewicz

Sekretarz Generalny PZZ

 

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013