Środa, 20.01.2016 r

Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci w środowisku wiejskim

Kolejna inicjatywa Polskiego Związku Zapaśniczego! Kolejny program upowszechniający naszą dyscyplinę sportu! Kolejne realne wsparcie naszych szkoleniowców!

Rusza edycja programu ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI w środowisku wiejskim w 2016 roku. Polski Związek Zapaśniczy prowadzi nabór szkół podstawowych z gmin wiejskich do programu ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI w środowisku wiejskim w 2016 roku. Celem programu jest wspieranie aktywacji sportowej i promocja sportu zapaśniczego wśród dzieci 10-12 letnich w szkołach podstawowych w gminach wiejskich.

Program będzie się składał z dwóch części. Pierwsza skierowana jest do nauczycieli i szkoleniowców sportu zapaśniczego, posiadających licencję szkoleniowca PZZ pracujących w szkołach podstawowych w gminach wiejskich do prowadzenia zajęć z dziećmi 10-12 letnimi w formie godzin pozalekcyjnych w miesiącach marzec - czerwiec i wrzesień - listopad. Szczegółowy program zajęć zostanie przedstawiony w późniejszym czasie. Druga część programu to finał OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI" z udziałem medalistów olimpijskich i mistrzostw świata w zapasach w październiku w Warszawie.

UWAGA! Szkoły i nauczyciele zgłaszają się do edycji do Wojewódzkich Związków Zapaśniczych do dnia 5 lutego 2016 r. Z każdego województwa zostanie zakwalifikowana do programu jedna szkoła - razem 15 szkół. Ogłoszenie o wyborze szkół podstawowych zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszone 10 lutego 2016 r. na stronie internetowej PZZ. Zajęcia z zapasów prowadzone wg w/w programu będą często odwiedzane i wizytowane przez medalistów olimpijskich i mistrzostw świata w zapasach.

Będziemy prezentować na stronie internetowej PZZ i FB wszystkie szkoły uczestniczące w programie. Najciekawiej realizowany program będzie specjalnie nagrodzony przez PZZ. Zapraszamy do uczestnictwa w PROGRAMIE.

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013