Czwartek, 03.10.2019 r

XV Turniej Młodzików im. Piotra i Wacława Rydzewskich w zapasach w stylu klasycznym

 

 XV Turniej Młodzików im. Piotra i Wacława Rydzewskich w zapasach w stylu klasycznym 

Warszawa, 20.10.2019 r.

 

 

 

 I. CEL 

1/ Uczczenie pamięci zmarłych warszawskich zapaśników: Wacława i Piotra Rydzewskich; 

2/ Promocja aktywności fizycznej oraz popularyzacja sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży; 

3/ Propagowanie i krzewienie idei zasad fair-play wśród dzieci i młodzieży; 

4/ Ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży; 

5/ Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców; 

6/ Identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych; 

7/ Zwiększenie aktywności i efektywności działań uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych klubów sportowych w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży – udział w zawodach zapaśniczych; 

II. ORGANIZATOR 

Uczniowski Klub Sportowy „Zdrowy Targówek”

Treść komunikatu (Pobierz)

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013