Czwartek, 03.10.2019 r

XV Turniej Młodzików im. Piotra i Wacława Rydzewskich w zapasach w stylu klasycznym

 

 XV Turniej Młodzików im. Piotra i Wacława Rydzewskich w zapasach w stylu klasycznym 

Warszawa, 20.10.2019 r.

 

 

 

 I. CEL 

1/ Uczczenie pamięci zmarłych warszawskich zapaśników: Wacława i Piotra Rydzewskich; 

2/ Promocja aktywności fizycznej oraz popularyzacja sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży; 

3/ Propagowanie i krzewienie idei zasad fair-play wśród dzieci i młodzieży; 

4/ Ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży; 

5/ Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców; 

6/ Identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych; 

7/ Zwiększenie aktywności i efektywności działań uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych klubów sportowych w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży – udział w zawodach zapaśniczych; 

II. ORGANIZATOR 

Uczniowski Klub Sportowy „Zdrowy Targówek”

Treść komunikatu (Pobierz)

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Non profit new

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013