Środa, 12.04.2017 r

Wstępny Ranking kwalifikacyjny do finałów OOM 2017

Do dnia 14 kwietnia br. czekamy na pisma o dopuszczenia do finałów OOM. Ostateczne listy wraz z dopuszczeniami zostaną publikowane do dnia 19.04.2017 roku.

Wstępny Ranking kwalifikacyjny do finałów OOM 2017 - zapasy kobiet

Wstępny Ranking kwalifikacyjny do finałów OOM 2017 - zapasy styl wolny

Wstępny Ranking kwalifikacyjny do finałów OOM 2017 - zapasy styl klasyczny

 

 

 1. System kwalifikacji finałów OOM-MPJm dla chłopców
  1. Do finałów OOM-MPJm kwalifikuje się 16 zawodników w każdej kategorii wagowej
  2. Do finałów zawodnicy kwalifikują się na podstawie sumy punktów w rankingu uzyskanych w dwóch imprezach poprzedzających finały:

 

Styl klasyczny

I Puchar Polski kadetów styl klasyczny – 3-5.03.2017 Warszawa

II Puchar Polski kadetów styl klasyczny – 31.03.-2.04.2017 Janów Lubelski

 

Styl wolny

I Puchar Polski kadetów styl wolny – 10-12.03.2017 Włodawa

II Puchar Polski kadetów styl wolny – 7-9.04.2017 Staszów

 

 1. Do sporządzenia rankingu zakwalifikowanych do Finałów OOM-MPJm proponujemy zastosowanie systemu „odwrotnej punktacji” dla 16 najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wagowej, zgodnie z następującym schematem:

przy 16 startujących zawodnikach w danej kategorii wagowej:

 • za zajęcie 1 miejsca - zawodnik otrzymuje 16 pkt.,
 • za zajęcie 2 miejsca - zawodnik otrzymuje 15 pkt.,
 • (...)
 • zajęcie 16 miejsca - zawodnik otrzymuje 1 pkt.

 

przy startujących zawodnikach powyżej 16 w danej kategorii wagowej:

 • za zajęcie 1 miejsca - zawodnik otrzymuje 16 pkt.,
 • za zajęcie 2 miejsca - zawodnik otrzymuje 15 pkt.,
 • (...)
 • za zajęcie 16 miejsca - zawodnik otrzymuje 1 pkt.,
 • za zajęcie 17 miejsca i dalszego zawodnik otrzymuje 0 punktów

 

przy startujących zawodnikach poniżej 16 w danej kategorii wagowej:

 • za zajęcie 1 miejsca - zawodnik otrzymuje 16 pkt.,
 • za zajęcie 2 miejsca - zawodnik otrzymuje 15 pkt.,
 • (...)
 • za zajęcie 16 miejsca - zawodnik otrzymuje 1 pkt.,

 

 1. Podczas cyklu kwalifikacji zawodnik ma prawo zmienić kategorię wagową na wyższą - zachowuje wówczas punkty rankingowe uzyskane w niższej kategorii wagowej, które przechodzą do rankingu wyższej kategorii wagowej.
 2. Jeżeli podczas kwalifikacji zawodnik zmieni kategorię wagową na niższą, wówczas traci punkty uzyskane w wyższej kategorii wagowej i zaczyna kwalifikacje z zerowym kontem rankingowym w nowej niższej kategorii wagowej.
 3. W przypadku sklasyfikowania w Rankingu, po zakończeniu dwóch turniejów eliminacyjnych, zawodników ex-aequo na miejscach dających bezpośredni awans do finałów OOM-MPJm w danej kategorii wagowej. np.:

na miejscu 14 /czterech i więcej zawodników/ lub,

na miejscu 15 /trzech i więcej zawodników/ lub,

na miejscu 16 /dwóch lub więcej zawodników/

to o bezpośrednim awansie do finałów OOM-MPJm zadecyduje wyższa lokata zajęta przez zawodnika w jednym z w/w turniejów eliminacyjnych. W przypadku zajęcia tych samych lokat w obydwu turniejach eliminacyjnych do finałów OOM-MPJm, o awansie zadecydują następujące kryteria:

- w pierwszej kolejności z obydwu turniejów wyższa suma punktów zapisowych,

- w drugiej kolejności z obydwu turniejów wyższa suma punktów technicznych zdobytych,

- w trzeciej kolejności z obydwu turniejów niższa suma punktów technicznych straconych,

 

 1. W finałach OOM-MPJm zawodnik ma prawo startu w kat. wag. w której uzyskał awans na podstawie punktów rankingowych bądź w wyższej kategorii wagowej. NIE MOŻE STARTOWAĆ W KATEGORII NIŻSZEJ.
 2. UWAGA! Sędzia Główny i wyznaczony przedstawiciel Komisji Sportowej PZZ za zawodach OOM-MPJm, na pisemny wniosek klubu, mogą dopuścić zawodnika rezerwowego w ramach limitu danego województwa - w miejsce zwolnione przez innego zawodnika z tego województwa - pod warunkiem udziału tego zawodnika w jednym z turniejów eliminacyjnych do finałów OOM-MPJm w danym roku kalendarzowym.
 3. Sędzia Główny i wyznaczony przedstawiciel Komisji Sportowej PZZ za zawodach OOM-MPJm na pisemny wniosek klubu, w przypadku mniejszej ilości zawodników zgłoszonych do udziału w finałach OOM-MPJm, mogą uzupełnić listę startową do ilości 160 w grupie chłopców w dniu weryfikacji i wagi, o kolejnych zawodników z listy rezerwowych pod warunkiem udziału tych zawodników w jednym z turniejów eliminacyjnych do finałów OOM-MPJm w danym roku kalendarzowym.

 

 1.  System kwalifikacji do finałów OOM-MPJm dla dziewcząt
  1. Do finałów OOM-MPJm kwalifikuje się 14 zawodniczek w każdej kategorii wagowej
  2. Do finałów zawodniczki kwalifikują się na podstawie sumy punktów w rankingu uzyskanych w dwóch imprezach poprzedzających finały:

 

Zapasy kobiet

I Puchar Polski kadetek zapasy kobiet – 17-18.03.2017 Zamość

II Puchar Polski kadetek zapasy kobiet – 7-8.04.2017 Pelplin

 

 1. Do sporządzenia rankingu zakwalifikowanych do Finałów OOM-MPJm zawodniczek proponujemy zastosowanie systemu „odwrotnej punktacji” dla 14 najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek w każdej kategorii wagowej, zgodnie z następującym schematem:

przy 14 startujących zawodniczkach w danej kategorii wagowej:

 • za zajęcie 1 miejsca - zawodniczka otrzymuje 14 pkt.,
 • za zajęcie 2 miejsca - zawodniczka otrzymuje 13 pkt.,
 • (...)
 • zajęcie 14 miejsca - zawodniczka otrzymuje 1 pkt.

 

przy startujących zawodniczkach powyżej 14 /15 i więcej/ w danej kategorii wagowej:

 • za zajęcie 1 miejsca - zawodniczka otrzymuje 14 pkt.,
 • za zajęcie 2 miejsca - zawodniczka otrzymuje 13 pkt.,
 • (...)
 • za zajęcie 14 miejsca - zawodniczka otrzymuje 1 pkt.,
 • za zajęcie 15 miejsca i dalszego zawodnik otrzymuje 0 punktów

 

przy startujących zawodnikach poniżej 14 w danej kategorii wagowej:

 • za zajęcie 1 miejsca - zawodniczka otrzymuje 14 pkt.,
 • za zajęcie 2 miejsca – zawodniczka otrzymuje 13 pkt.,
 • (...)
 • itd. aż do ostatniej sklasyfikowanej zawodniczki w tej kategorii wagowej

 

 1. Podczas cyklu kwalifikacji zawodniczka ma prawo zmienić kategorię wagową na wyższą, zachowuje wówczas punkty rankingowe uzyskane w niższej kategorii wagowej, które przechodzą do rankingu wyższej kat. wag.
 2. Jeżeli podczas kwalifikacji zawodniczka zmieni kategorię wagową na niższą, wówczas traci punkty uzyskane w wyższej kategorii wagowej i zaczyna kwalifikacje z zerowym kontem rankingowym w nowej kategorii wagowej.
 3. W przypadku sklasyfikowania w Rankingu po zakończeniu dwóch turniejów eliminacyjnych zawodniczek ex-aequo na miejscach dających bezpośredni awans do finałów OOM-MPJm w danej kat. wag. np.:

na miejscu 12 /czterech i więcej zawodniczek/ lub,

na miejscu 13 /trzech i więcej zawodniczek/ lub,

na miejscu 14 /dwóch lub więcej zawodniczek/,

 

to o bezpośrednim awansie do finałów OOM-MPJm zadecyduje wyższa lokata zajęta przez zawodniczkę w jednym z w/w turniejów eliminacyjnych. W przypadku zajęcia tych samych lokat w obydwu turniejach eliminacyjnych do finałów OOM-MPJm o awansie zadecydują następujące kryteria:

- w pierwszej kolejności z obydwu turniejów wyższa suma punktów zapisowych,

- w drugiej kolejności z obydwu turniejów wyższa suma punktów technicznych zdobytych,

- w trzeciej kolejności z obydwu turniejów niższa suma punktów technicznych straconych,

 1. W finałach OOM-MPJm zawodnik ma prawo startu w kategorii wagowej, w której uzyskał awans na podstawie punktów rankingowych bądź w wyższej kategorii. Zakazany jest start zawodnika w niższej kategorii wagowej.
 2. UWAGA! Sędzia Główny i wyznaczony przedstawiciel Komisji Sportowej PZZ imprezę sportową OOM-MPJm, na pisemny wniosek klubu, mogą dopuścić zawodniczkę rezerwową w ramach limitu danego województwa - w miejsce zwolnione przez inną zawodniczkę z tego województwa - pod warunkiem udziału tej zawodniczki w jednym z turniejów eliminacyjnych do finałów OOM-MPJm w danym roku kalendarzowym.
 3. Sędzia Główny i wyznaczony przedstawiciel Komisji Sportowej PZZ na imprezie sportowej OOM-MPJm na pisemny wniosek klubu, w przypadku mniejszej ilości zawodniczek zgłoszonych do udziału w finałach OOM-MPJm, mogą uzupełnić listę startową do ilości 140 w grupie dziewcząt w dniu weryfikacji i wagi, o kolejne zawodniczki z listy rezerwowej pod warunkiem udziału tych zawodniczek w jednym z turniejów eliminacyjnych do finałów OOM-MPJm w danym roku kalendarzowym.

 

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów finałowych OOM

 

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów UWW i systemu AB.

Na każdą matę organizator jest zobowiązany przygotować zestaw video (kamera, monitor) oraz tablicę punktową. Do oficjalnego ważenia zawodników i zawodniczek należy zabezpieczyć 3 wagi.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie do zawodów należy nadsyłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym na drukach list meldunkowych dla danej imprezy oraz przez elektroniczny system zgłoszeń do zawodów w panelu internetowym PZZ.

 

Punktacja

 

UWAGA!!!

Punktują wszyscy zawodnicy, którzy awansowali do finałów OOM-MPJm, wystartowali i zostali sklasyfikowani zgodnie z punktacją zatwierdzoną przez Zespół Sportu Młodzieżowego na rok 2017.

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013