Wtorek, 31.01.2017 r

Wpłaty za licencje i składki członkowskie za 2017 rok

Polski Związek Zapaśniczy zwraca uwagę, aby wszelkie opłaty za wszystkie licencje i składki członkowskie na 2017 rok dokonywać na niżej podane konto bankowe:

Prawidłowy numer rachunku to:

41 1240 6292 1111 0010 6097 0438
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Warszawa, ul. Grzybowska 53/57

Wpłaty na inny rachunek bankowy będą odsyłane do nadawców, co wiąże się z brakiem aktywacji licencji. Inne numery rachunków bankowych, jakimi dysponuje PZZ, służą tylko i wyłącznie do obsługi zadań zleconych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie służą do obsługi innych zadań, w tym przyjmowania wpłat za licencje.

Z poważaniem,
Agnieszka Jagodzińska
Główna Księgowa w PZZ

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013