Niedziela, 06.11.2016 r

Władze Polskiego Związku Zapaśniczego w latach 2016-2020

Polski Związek Zapaśniczy uprzejmie informuje, że w dniu 5.11.2012 r. w Warszawie odbyło się w Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZZ, na którym wybrano nowe władze na kadencję 2016 -2020.

Prezesem został Grzegorz Brudziński.

Do Zarządu weszły następujące osoby (w kolejności alfabetycznej):

 1. Ciemierz Witold
 2. Czwaliński Mieczysław
 3. Fiuczyńska-Mikulska Agata
 4. Grudzień Zbigniew
 5. Łebkowski Karol
 6. Niedźwiedzki Ryszard
 7. Ordak Artur
 8. Pikierski Mirosław
 9. Tracz Józef
 10. Wolny Ryszard
 11. Zakowicz Maciej

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco (w kolejności alfabetycznej):

 1. Buczkowski Marian
 2. Kierdelewicz Władysław
 3. Kucharczyk Mariusz
 4. Maciejczak Józef
 5. Spławski Maciej

 

Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjne nastąpi w najbliższych dniach.

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013