Piątek, 07.05.2021 r

Walne Zgromadzenie Delegatów PZZ

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego w dniu 18 grudnia 2020 roku podjął uchwałę nr 237 / 2020 o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia  Delegatów PZZ w dniu 12.06.2021 roku w Warszawie.

Zarząd PZZ serdecznie zaprasza wszystkich delegatów na Zjazd Sprawozdawczy za rok 2020, który odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 roku o godz. 1100 (I termin zebrania), 1130 (II termin zebrania) w Hotelu AirPort Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia wynikające z powodu epidemii koronawirusa obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZZ mogą odbyć się w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatorów IT lub w formie zdalno-stacjonarnej (tj. w formie hybrydowej).

W związku z powyższym, prosimy o wysłanie aktualnych adresów e-mail delegatów do dnia 1.06.2021 r. na adres: m.walachowski@pzz.org.pl

Wszyscy uczestnicy zebrania składają oświadczenie w związku z epidemią koronawirusa oraz zobowiązani są do przestrzegania związanych z epidemią zasad sanitarnych.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZZ

Porządek obrad

Niniejsze ogłoszenie wraz z listą imienną Delegatów

Projekt Regulaminu Obrad

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Zrzut ekranu 2021 06 1 o 09.17.56
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013