Wtorek, 25.05.2021 r

Walne Zgromadzenie Delegatów PZZ

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego serdecznie zaprasza wszystkich nowo wybranych delegatów PZZ na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie  Delegatów PZZ w kadencji 2021-2024, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2021 roku o godz. 1200 (I termin zebrania), 1230 (II termin zebrania) w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie, 01-531 Warszawa.

Do pobrania:

Komunikat PZZ o zwołaniu zgromadzenia (wraz z listą delegatów)

1. Projekt porządku obrad i regulaminu zebrania.

2. Ankieta delegata.

3. Ankieta kandydata na Prezesa PZZ

4. Ankieta kandydata do Zarządu PZZ

5. Ankieta kandydata do Komisji Rewizyjnej PZZ

Dokumenty z rekomendacjami WZZ
– Ankieta kandydata na Prezesa
– Ankieta kandydata do Zarządu PZZ
– Ankieta kandydata do Komisji Rewizyjnej PZZ
należy dostarczyć (pocztą, kurierem lub ew. skan dokumentu na e-mail: pzz@pzz.org.pl) do Biura PZZ najpóźniej do dnia 12.06.2021 roku do godz. 12.00.
Obowiązuje data i godzina wpływu dokumentu do biura PZZ. W przypadku przesłania dokumentów skanem – dokumentacja zostanie wzięta pod uwagę przez Komisję Weryfikacyjną pod warunkiem dostarczenia jej oryginałów w ciągu dwóch dni roboczych do biura PZZ tj. do 16.06.2021 roku do godz. 12.00.
Komisja Weryfikacyjna zbierze się dla potrzeb oceny formalnej zgłoszonych ankiet kandydatów w dniu 12.06.2021 roku o godz. 16.00.
Brak dostarczenia oryginałów dokumentów lub doręczenie po upływie terminu skutkować będzie uznaniem przez Komisję Weryfikacyjną braku spełnienia przez kandydata wymogów określonych w Statucie PZZ i wykreśleniem z listy kandydatów, która zostanie opublikowana  w dniu 12.06.2021 roku przez Komisję Weryfikacyjną.
Komisja Weryfikacyjna powołana zostanie na Posiedzeniu Prezydium PZZ w dniu  29.05.2021 roku.

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Nonprofit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013