Środa, 17.05.2017 r

UWAGA! Zobowiązania za licencje

Prosimy o uregulowanie przez kluby i okręgi zobowiązań w stosunku do PZZ za licencje do dnia 31.05.2017 roku. Po tym terminie panel klubowy/okręgowy zostanie dezaktywowany do momentu uregulowania należności.

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013