Piątek, 20.01.2017 r

UWAGA! Dotyczy sędziów zgłaszanych do sędziowania imprez centralnych PZZ

Prosimy Przewodniczących Oręgowych Kolegiów Sędziowskich o przesłanie do Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZZ Karola Łebkowskiego listy sędziów zgłaszanych przez poszczególne województwa do sędziowania imprez centralnych PZZ w 2017 roku. Na wiadomość czekamy do niedzieli 22 stycznia - karollebkowski@gmail.com

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013