Poniedziałek, 14.11.2016 r

Ukonstytuował się Zarząd PZZ

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego ukonstytuował się na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 11 listopada 2016 roku w Bydgoszczy w następującym układzie:

Grzegorz Brudziński - Prezes

Maciej Zakowicz - Wiceprezes ds. szkolenia

Agata Mikulska - Wiceprezes ds. organizacyjnych

Zbigniew Grudzień - Wiceprezes ds. sędziowskich

Mirosław Pikierski - Wiceprezes ds. sportowych

Józef Tracz - Wiceprezes ds. stylu klasycznego

Artur Ordak - Wiceprezes ds. stylu wolnego

Mieczysław Czwaliński - Wiceprezes ds. zapasów kobiet

Witold Ciemierz - Członek Zarządu

Karol Łebkowski - Przewodniczący Kolegium Sędziów

Ryszard Niedźwiedzki - Członek Zarządu

Ryszard Wolny - Członek Zarządu

 

Szczegółowa informacja o powołanych Komisjach działających w kadencji 2012-2016 zostanie podana do wiadomości po ich zatwierdzeniu przez Zarząd, w miesiącu grudniu 2016.

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013