Środa, 18.10.2017 r

Szkolenie trenerów młodego pokolenia w zapasach - 27-29.10.2017 Radom

Wzorem lat ubiegłych PZZ zaprasza na Szkolenie trenerów młodego pokolenia w zapasach - 27-29.10.2017 Radom. Serdecznie zapraszamy! O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń, dysponujemy dla uczestników 35 miejscami. Koszty udziału w konferencji - koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty podróży (do równowartości kosztów biletu PKP – 2 kl. pociąg pospieszny) - pokrywa Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie.

Lista uczestników

Program szkolenia

 

27.10.2017 Piątek

Godz.

Temat

Prowadzący

do  13.00

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników konferencji, obiad – Hotel Gromada

Akredytacja konferencji

14.15-14.30

Otwarcie konferencji, omówienie tematyki zajęć.

Prezes PZZ Andrzej Supron

Marek Wałachowski

Jan Godlewski

14.30-16.00

„Sport to jest sacrum a nie profanum” – humanistyczne wartości sportu dzieci i młodzieży

Prof. Krzysztof Zuchora

16.00-17.00

Jak młody zawodnik powinien radzić sobie ze stresem przedstartowym. Zasady postępowania trenera, porady praktyczne.

Dr Marcin Kwiatkowski

17.15-18.30

Badania psychomotoryczne jako ważny  element  naboru  młodych  zawodniczek i zawodników do uprawiania zapasów – warsztaty, zajęcia praktyczne

Dr Marcin Kwiatkowski

18.30-19.30

Technika jako podstawowy element szkolenia w zapasach. Metodyka nauczania techniki młodych  zawodników uprawiających zapasy.

Trener

Jan Godlewski

19.30

Kolacja

 

28.10.2017 Sobota

8.00-8.30

Śniadanie

 

8.45-10.15

Jak powinien odżywiać się młody zawodnik ?

Znaczenie racjonalnego żywienia w treningu  młodych zawodniczek i zawodników uprawiających zapasy

Dr inż. Krzysztof Durkalec - Michalski

10.30-11.45

Koordynacja ruchowa jako jeden z podstawowych elementów  w kształtowaniu mistrzostwa sportowego młodego zawodnika w zapasach.

Dr hab. Prof. Tomasz Niżnikowski

12.00-13.15

Ćwiczenia zdolności zachowania równowagi, koordynacji obrotowej, łączenia ruchów, rytmizacji ruchów, czucia partnera. Zajęcia praktyczne

Dr hab. Prof. Tomasz Niżnikowski

13.15-14.15

Obiad

 

14.15-15.45

Trening wytrzymałości  jako fundament przygotowania fizycznego młodych sportowców (dziewcząt i chłopców) uprawiających zapasy

Dr hab. Prof. Tadeusz Rynkiewicz

16.00-17.30

Propozycje praktycznych rozwiązań treningu wytrzymałości tlenowej i mieszanej młodych sportowców (dziewcząt i chłopców) uprawiających zapasy – warsztaty, zajęcia praktyczne

Dr hab. Prof. Tadeusz Rynkiewicz

17.30-19.00

Przygotowanie motoryczne młodego zapaśnika, główne akcenty treningowe,  metodyka treningu, przykłady praktyczne rozwiązań jednostki treningowej.

Trener Jan Godlewski

19.15

Kolacja

 

29.10.2017 Niedziela

8.00-8.30

Śniadanie

 

8.45-9.30

Regulamin imprez. Przepisy. Praktyczna interpretacja przepisów walki zapaśniczej 

– zajęcia praktyczne

 

Mgr Karol Łebkowski

 

9.45- 11.15

Metodyka nauczania podstawowej techniki w  pozycji stojącej i w parterze w stylu klasycznym i wolnym - zajęcia praktyczne na macie

Trener Jan Godlewski

Trenerzy kadry PZZ

kadetów i juniorów

11.15-12.00

Metodyka nauczania podstawowej techniki w  pozycji stojącej i w parterze w stylu klasycznym i wolnym - zajęcia praktyczne  na macie  –  c.d.

Trener Jan Godlewski

Trenerzy kadry PZZ

kadetów i juniorów

12.05-13.15

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej w nagłych wypadkach

- zajęcia praktyczne

Zespół specjalistów,

trenerzy KN

13.30-14.15

Zakończenie konferencji i obiad

 

Pozostałe szczegóły

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zrzut ekranu 2018 07 04 o 23.59.12

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013