Poniedziałek, 04.10.2021 r

Strategia rozwoju sportu zapaśniczego do 2026 roku

Strategia Rozwoju sportu zapaśniczego na lata do 2026 roku to kluczowy dokument programowania rozwoju sportu zapaśniczego, stanowiący zapis misji i wizji rozwoju Związku wraz z etapami jej realizacji, czyli określonymi celami strategicznymi.

Stanowi ona długookresowy plan działania, wyznacza kierunki i priorytety działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych.

Ustalenia zawarte w przedstawionej strategii, wyznaczają politykę rozwoju szkolenia sportowego w zapasach, organizacji szkolenia na kolejne lata, do których będzie należało przed wszystkim zapewnienie jak najlepszych warunków szkolenia sportowego dla osób uprawiających zapasy oraz tworzenia sprzyjających podstaw dla dalszego upowszechniania sportu zapaśniczego poprzez zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży.

Dokument do pobrania tutaj

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Grafika w artykule pzz
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013