Piątek, 26.02.2021 r

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZZ – 26.06.2021

Dnia 26 lutego 2021 roku Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego podjął uchwałę nr 252/2021 o zmianie terminu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego (uchwała Zarządu PZZ z dnia 26.02.2021 roku w załączeniu).
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego odbędzie się w Warszawie w dniu 26.06.2021 roku.

W przypadku braku możliwości odbycia Zjazdu w sposób tradycyjny z uwagi na obowiązujące przepisy prawa związane z zakazami i nakazami, Zjazd odbędzie się w trybie zdalnym online.

Zgodnie  z obowiązującym Statutem Polskiego Związku Zapaśniczego na minimum 2 miesiące przed planowanym Zjazdem wszystkie zainteresowane podmioty muszą przedstawić delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Zapaśniczego.

  • Wybór delegatów WZZ odbywa się na wyborczym walnym zgromadzeniu WZZ, spośród przedstawicieli członków zwyczajnych z danego województwa.
  • Wybór delegatów klubów odbywa się przez władze umocowane zgodnie z przepisami wewnętrznymi klubów.

Przypominamy, że zgodnie  z uchwałą Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów nr 8/2020 z dnia 31.07.2020 roku (uchwała w załączeniu) „w roku 2021, będącym rokiem wyborczym, mandaty dla poszczególnych delegatów ustalane będą na podstawie wyników sportowych uzyskanych w 2019 r., gdyż w roku 2020 znacząca liczba zawodów sportowych nie odbyła się z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2”.

Z uwagi na powyższe apelujemy do władz WZZ i zainteresowanych Klubów Zapaśniczych o sprawne przeprowadzenie właściwych procedur wynikających z przepisów statutowych Związku dotyczących wyboru delegatów na kadencję 2021-2024.

Uchwała Zarządu PZZ nr 252/2021 z dnia 26.02.2021

Uchwała Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów nr 8/2020 z dnia 31.07.2020

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZZ – 26.06.2021

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013