Czwartek, 18.05.2017 r

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego (Warszawa, 24.06.2017)

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego

na podstawie podjętej uchwały na zebraniu Zarządu w dniu 23 marca 2017 roku,

zawiadamia o zwołaniu

Sprawozdawczego Walnego  Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Zapaśniczego

 

Zebranie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017 roku w Warszawie,

w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

 

I termin zebrania: godzina 11:00; II termin zebrania: godz. 11:15

 

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, zostało zwołane przez Zarząd PZZ Uchwałą z dnia 23 marca 2017 roku na podstawie par.24 ust.1 Statutu PZZ i działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Porządkiem obrad i Regulaminem obrad, które będą dostępne na stronie związku w wymaganym terminie.                                                                                                       

 

Zarząd
Polskiego Związku Zapaśniczego

 

Data publikacji: 18 maja 2017 r. godz. 21:50

 

Komunikat dotyczący projektu porządku obrad

Projekt porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZZ

Zaproszenie

Komunikat dotyczący projektu Regulaminu SPRAWOZDAWCZE

Projekt Regulaminu obrad Sprawodawcze WZD PZZ

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013