Środa, 07.08.2019 r

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego - 7 września 2019

 KOMUNIKAT 

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego 

na podstawie podjętej uchwały w dniu 28.05.2019 roku 

zawiadamia o zwołaniu 

 

Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Zapaśniczego. 

Zebranie odbędzie się w dniu 7 września 2019 r w Warszawie , 

w ośrodku COS Torwar, przy ul. Łazienkowska 6A. 

I termin zebrania : godzina 12:00; II termin zebrania : godz.12:15 

 

 

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, zostało zwołane przez Zarząd PZZ dnia 28.05.2019 roku na podstawie par.24 ust.1 Statutu PZZ i działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Porządkiem obrad, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i będzie dostępny na stronie związku. 

 

 

 

Za Zarząd 

Polskiego Związku Zapaśniczego 

Andrzej Supron

 

 

1.Komunikat o zwołaniu SWZDPZZ 2019

2.Uchwała Zarządu w sprawie  zwołania SWZDPZZ 

3.Komunikat dotyczący projektu porządku obrad SWZDPZZ 2019

4.Projekt porzadku obrad SWZDPZZ 2019

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013