Środa, 07.08.2019 r

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego - 7 września 2019

 KOMUNIKAT 

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego 

na podstawie podjętej uchwały w dniu 28.05.2019 roku 

zawiadamia o zwołaniu 

 

Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Zapaśniczego. 

Zebranie odbędzie się w dniu 7 września 2019 r w Warszawie , 

w ośrodku COS Torwar, przy ul. Łazienkowska 6A. 

I termin zebrania : godzina 12:00; II termin zebrania : godz.12:15 

 

 

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, zostało zwołane przez Zarząd PZZ dnia 28.05.2019 roku na podstawie par.24 ust.1 Statutu PZZ i działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Porządkiem obrad, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i będzie dostępny na stronie związku. 

 

 

 

Za Zarząd 

Polskiego Związku Zapaśniczego 

Andrzej Supron

 

 

1.Komunikat o zwołaniu SWZDPZZ 2019

2.Uchwała Zarządu w sprawie  zwołania SWZDPZZ 

3.Komunikat dotyczący projektu porządku obrad SWZDPZZ 2019

4.Projekt porzadku obrad SWZDPZZ 2019

5.Regulamin obrad SWZD 2019

6.Sprawozdanie z działalności zarządu PZZ za rok 2018 (AKTUALIZACJA)

7.Projekt zmian w statucie PZZ

8.Wynik finansowy 

9.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

10.Bilans

11.Rachunek Zysków i Strat

12.Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

13.Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2018

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013