Piątek, 31.07.2020 r

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego 2020

Dnia 31 lipca 2020 roku odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów, które w związku z ogłoszonym i trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zostało po raz pierwszy w historii Polskiego Związku Zapaśniczego przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy internetowej ClickMeeting.

W zebraniu uczestniczyło 58 Delegatów, Członkowie Zarządu na czele z Prezesem Andrzejem Supronem, Komisja Rewizyjna i zaproszeni goście. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Ryszard Fałek, a Sekretarzem Zgromadzenia wybrano Pana Marka Wałachowskiego.

Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło większością głosów następujące sprawozdania:

  • finansowe z działalności Polskiego  Związku  Zapaśniczego za rok 2019,
  • z działalności  Polskiego  Związku  Zapaśniczego za rok 2019,
  • z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Zapaśniczego za rok 2019.

Podjęto też uchwałę w sprawie dokonania zmian w Statucie Polskiego Związku Zapaśniczego.
Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Pana Artura Kruszewskiego, przyjęło ponadto uchwałę dotyczącą utworzenia ligi zawodowej w sporcie zapaśniczym i upoważnienia Zarządu do występowania w imieniu Związku wobec spółki kapitałowej, której zostanie przekazane prawo zarządzania rozgrywkami.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego 2020

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013