Środa, 01.08.2018 r

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego - 15 września 2018

 

 Warszawa, 1.08.2018 r. 

KOMUNIKAT 

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego 

na podstawie podjętej uchwały na w dniu 1.08.2018 roku , 

zawiadamia o zwołaniu 

Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Zapaśniczego 

Zebranie odbędzie się w dniu 15 września 2018 r w Warszawie , 

w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego , przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. 

I termin zebrania : godzina 13:00; II termin zebrania : godz.13:15 

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, zostało zwołane przez Zarząd PZZ Uchwałą z dnia 1.08.2018 roku na podstawie par.24 ust.1 Statutu PZZ i działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Porządkiem obrad i Regulaminem obrad, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały i będą dostępne na stronie związku. 

Za Zarząd 

Polskiego Związku Zapaśniczego 

Andrzej Supron 

Data publikacji: 1.08.2018 r.

1.Komunikat o zwołaniu SWZDPZZ 2018

2.Uchwała Zarządu w sprawie  zwołania SWZDPZZ 

3.Komunikat dotyczący projektu porządku obrad SWZDPZZ 2018

4.Projekt porzadku obrad SWZDPZZ 2018

5.Komunikat dotyczący projektu Regulaminu obrad WSZDPZZ 2018

6.Projekt Regulaminu obrad SWZD PZZ 2018

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.06.33
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013