Środa, 15.05.2019 r

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego - 15 czerwca 2019

 

 Warszawa, 15 maja 2019 r. 

KOMUNIKAT 

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego na podstawie podjętej uchwały 26.03.2019 roku, zawiadamia o zwołaniu Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego. 

Zebranie odbędzie się: 

15 czerwca 2019 r. w Warszawie, w ośrodku COS Torwar, przy ul. Łazienkowskiej 6A. 

I termin zebrania : godzina 13:00; 

II termin zebrania : godz.13:15 

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, zostało zwołane przez Zarząd PZZ uchwałą z 26.03.2019 roku na podstawie par.24 ust.1 Statutu PZZ i działać będzie zgodnie z uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Porządkiem obrad i Regulaminem obrad, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały. Dokumenty będą dostępne na stronie internetowej www.zapasy.org.pl 14 dni przed planowanym terminem Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZZ. 

Agnieszka Roszkiewicz 

Sekretarz Generalny Polskiego Związku Zapaśniczego

 

1.Komunikat o zwołaniu SWZDPZZ 2019

2.Uchwała Zarządu w sprawie  zwołania SWZDPZZ 

3.Komunikat dotyczący projektu porządku obrad SWZDPZZ 2019

4.Projekt porzadku obrad SWZDPZZ 2019

5.Komunikat dotyczący projektu Regulaminu obrad WSZDPZZ 2019

6.Projekt Regulaminu obrad SWZD PZZ 2019

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013