Wtorek, 05.01.2016 r

Składki i licencje w 2016 roku

Dotyczy opłat składek i licencji w 2016 r.

PZZ przypomina, że zgodnie z REGULAMINEM ORGANIZACYJNO-SPORTOWYM PZZ zatwierdzonym uchwałą Zarządu PZZ w dniu 20.12.2015 r. par. 6, WZZ-ty i Kluby winny opłacić składkę członkowską na 2016 r. Aktywacja panelu WZZ-tu i Klubu jest potrzebna w celu aktywacji licencji zawodniczych na 2016 r., które są jednocześnie ubezpieczeniem NNW i KL (na zasadach jak w 2015 r.).

PZZ umożliwia skredytowanie opłat za składki i licencje zawodnicze na 2016 r. do czasu uzyskania dofinansowania działalności WZZ-tu lub Klubu na podstawie przesłania odpowiedniego pisma w tej sprawie do Związku.

Jednocześnie przypomina się szkoleniowcom zapasów, że warunkiem prowadzenia zajęć szkoleniowych w zapasach jest posiadanie licencji szkoleniowca. Licencje należy na nowo aktywować od 1.01.2016 r. Są one również związane z ubezpieczeniem NNW, OC i KL.

Poniżej wyciąg z regulaminu…

 

 1. Roczna składka członkowska PZZ wynosi:

a)      dla WZZ - 200 zł;

b)      dla pozostałych członków - 200 zł;

 1. Termin opłacenia składki członkowskiej upływa z końcem I kwartału każdego roku.
 2. Tryb przyznawania i pozbawiania licencji dla zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w sporcie zapaśniczym określa Regulamin licencji na uprawnianie sportu zapaśniczego, zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZZ z dnia 14.12.2014 roku, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Koszt wydania licencji dla zawodników zapasów, o której mowa w ust. 3, wynosi:

a)      dla zawodników kategorii wiekowej senior - 55 zł;

b)      dla zawodników kategorii wiekowej junior oraz junior młodszy - 35 zł.

 1. Wykupienie licencji zawodniczej stanowi jednocześnie wykup polisy ubezpieczeniowej NNW i KL zapewnione przez PZZ. Szczegółowa oferta i warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej PZZ w zakładce „Strefa Związku”.
 2. Koszt wydania licencji dla zawodników w wieku 12-14 lat określa właściwy WZZ w drodze uchwały.
 3. Koszt wydania licencji dla sędziów PZZ wynosi 50 zł. Tryb przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich określa Regulamin Sędziowski PZZ, zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZZ z dnia 14.12.2014 roku, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Koszt wydania licencji dla szkoleniowców PZZ wynosi 120 zł. Tryb przyznawania i pozbawiania licencji określa Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji dla szkoleniowców sportu zapaśniczego, zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZZ z dnia 14.12.2014 roku, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wykupienie licencji szkoleniowców stanowi jednocześnie wykup polisy ubezpieczeniowej NNW, OC i KL. Szczegółowa oferta i warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej PZZ w zakładce „Strefa Związku”.
 6. Licencje są przyznawane przy użyciu systemu informatycznego. Kluby oraz WZZ mogą logować się do programu poprzez stronę internetową PZZ, dostępną pod adresem www.zapasy.org.pl/system. Login oraz hasło zainteresowane podmioty otrzymują od PZZ po dokonaniu opłaty składki członkowskiej do PZZ.
 7. W przypadku wykrycia fałszowania dokumentów wobec podmiotów, które się tego dopuściły, mogą zostać nałożone sankcje dyscyplinarne określone w Regulaminie Dyscyplinarnym PZZ.

 

Dr Andrzej Głaz
Sekretarz Generalny
Polskiego Zwiazku Zapasniczego

 pogonwirusa  zbigniew baranowski  slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz  non profit
Pwpw  baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013