Wtorek, 21.03.2017 r

Rusza IV edycja programu Zapasy sportem wszystkich dzieci!

Ruszamy z kolejną edycją programu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Zapaśniczego pn. "Zapasy sportem wszystkich dzieci".

Wzorem lat ubiegłych Prezesów OZZ prosimy o przesyłanie zgłoszeń osób/szkół do PZZ w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca br. Po tym dniu zgłoszenia nie będą przyjmowane. W zgłoszeniu należy podać:

1. Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, posiadane kwalifikacje w sporcie zapaśniczym

2. Nazwę i dokładny adres Szkoły Podstawowej, w której prowadzone miałyby być zajęcia ogólnorozwojowe

3. Imię i nazwisko Dyrektora w/w Szkoły Podstawowej, gdzie skierowane zostanie oficjalne pismo z PZZ po zakwalifikowaniu Placówki do realizacji programu

Zgłaszane osoby muszą posiadać aktualną licencję trenerską!

Pzz   praca zdalna
Pzz   odwo anie imprez
 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013