Wtorek, 21.03.2017 r

Rusza IV edycja programu Zapasy sportem wszystkich dzieci!

Ruszamy z kolejną edycją programu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Zapaśniczego pn. "Zapasy sportem wszystkich dzieci".

Wzorem lat ubiegłych Prezesów OZZ prosimy o przesyłanie zgłoszeń osób/szkół do PZZ w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca br. Po tym dniu zgłoszenia nie będą przyjmowane. W zgłoszeniu należy podać:

1. Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, posiadane kwalifikacje w sporcie zapaśniczym

2. Nazwę i dokładny adres Szkoły Podstawowej, w której prowadzone miałyby być zajęcia ogólnorozwojowe

3. Imię i nazwisko Dyrektora w/w Szkoły Podstawowej, gdzie skierowane zostanie oficjalne pismo z PZZ po zakwalifikowaniu Placówki do realizacji programu

Zgłaszane osoby muszą posiadać aktualną licencję trenerską!

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013