Poniedziałek, 09.10.2017 r

Regulaminy

REGULAMINY POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO

REGULAMIN SPORTOWE PZZ

Regulamin PZZ imprez w zapasach na 2021 rok

ZAPASY  - regulamin szczegółowy SSM zatwierdzony przez PZZ i zespół metodyczny IS PIB

Regulamin wpółzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej - zasady ogólne systemu sportu młodzieżowego

KARTA REPREZENTANTA I TRENERA KADRY NARODOWEJ W ZAPASACH - określenie praw i obowiązków Zawodnika oraz Trenera kadry narodowej w zapasach
 

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU na kadencję 2021-2024

Format PDF

REGULAMIN PRZYZNWANIA LICENCJI SĘDZIOWSKICH

- Regulamin sędziowski 

- wniosek o przyznanie licencji  dla sędziego 

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH 

Regulamin zmiany barw klubowych (zatwierdzony na Zarządzie PZZ 24.09.2021 roku i obowiązujący od 1.10.2021 roku)

Regulamin zmiany barw klubowych (wersja porzednia obowiazująca do 15.04.2020 roku)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA ZAWODNIKÓW

- Regulamin przyznawania licencji dla zawodników

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA W/OZZ

- Regulamin przyznawania licencji dla W/OZZ

- wniosek o przyznanie licencji dla WOZZ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA KLUBÓW 

- Regulamin przyznawania licencji dla klubów 

- wniosek o przyznanie licencji dla klubów

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA SZKOLENIOWCÓW 

- Regulamin przyznawania licencji dla szkoleniowców

- wniosek o przyznanie licencji dla szkoleniowca 

REGULAMIN DOTYCZĄCY KLASYFIKACJI SPORTOWEJ ZA ROK 2018

- kryteria i normy

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZZ

Treść

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W POLSKIM ZWIĄZKU ZAPAŚNICZYM

Treść

REGULAMIN LICENCJI NA UPRAWIANIE SPORTU ZAPAŚNICZEGO

REGULAMINY UWW

REGULAMINY PODSTAWOWE

Regulamin zawodów UWW

Regulamin Finansowy UWW

Księga Znaku UWW STYLE GUIDE

Wyciągi z Regulaminu Finansowego i Dyscyplinarnego UWW

REGULAMIN TRANSFERÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Wersja Polska 

Wersja Angielska

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Grafika w artykule pzz
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013