Poniedziałek, 09.10.2017 r

Regulaminy

REGULAMINY POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU 

Format PDF

REGULAMIN LICENCJI NA UPRAWIANIE SPORTU ZAPAŚNICZEGO

Format PDF

REGULAMIN SPORTOWE PZZ

Regulamin PZZ imprez w zapasach na 2020 r

Regulamin PZZ imprez sportowych w grapplingu na rok 2018

Regulamin wpółzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej - zasady ogólne systemu sportu młodzieżowego

 System współzawodnictwa sportowego dzieci młodzieży 

System współzawodnictwa sportowego dzieci młodzieży - regulamin szczegółowy w zapasach na rok 2019

ZAPASY 2019 - regulamin szczegółowy SSM zatwierdzony przez PZZ i zespół metodyczny IS PIB

REGULAMIN PRZYZNWANIA LICENCJI SĘDZIOWSKICH

- Regulamin sędziowski 

- wniosek o przyznanie licencji  dla sędziego 

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH 

- Regulamin zmiany barw klubowych 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA ZAWODNIKÓW

- Regulamin przyznawania licencji dla zawodników

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA W/OZZ

- Regulamin przyznawania licencji dla W/OZZ

- wniosek o przyznanie licencji dla WOZZ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA KLUBÓW 

- Regulamin przyznawania licencji dla klubów 

- wniosek o przyznanie licencji dla klubów

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA SZKOLENIOWCÓW 

- Regulamin przyznawania licencji dla szkoleniowców

- wniosek o przyznanie licencji dla szkoleniowca 

REGULAMIN DOTYCZĄCY KLASYFIKACJI SPORTOWEJ ZA ROK 2018

- kryteria i normy

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZZ

Treść

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W POLSKIM ZWIĄZKU ZAPAŚNICZYM

Treść

REGULAMIN LICENCJI NA UPRAWIANIE SPORTU ZAPAŚNICZEGO

REGULAMINY UWW

REGULAMINY PODSTAWOWE

Regulamin zawodów UWW

Regulamin Finansowy UWW

Księga Znaku UWW STYLE GUIDE

Wyciągi z Regulaminu Finansowego i Dyscyplinarnego UWW

REGULAMIN TRANSFERÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Wersja Polska 

Wersja Angielska

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Non profit new

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013