Poniedziałek, 09.10.2017 r

Regulaminy

REGULAMINY POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO

REGULAMIN SPORTOWE PZZ

Regulamin PZZ imprez w zapasach na 2021 rok

ZAPASY  - regulamin szczegółowy SSM zatwierdzony przez PZZ i zespół metodyczny IS PIB

Regulamin wpółzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej - zasady ogólne systemu sportu młodzieżowego

KARTA REPREZENTANTA I TRENERA KADRY NARODOWEJ W ZAPASACH - określenie praw i obowiązków Zawodnika oraz Trenera kadry narodowej w zapasach
 

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU 

Format PDF

REGULAMIN PRZYZNWANIA LICENCJI SĘDZIOWSKICH

- Regulamin sędziowski 

- wniosek o przyznanie licencji  dla sędziego 

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH 

Regulamin zmiany barw klubowych (wersja porzednia obowiazująca do 15.04.2020 roku)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA ZAWODNIKÓW

- Regulamin przyznawania licencji dla zawodników

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA W/OZZ

- Regulamin przyznawania licencji dla W/OZZ

- wniosek o przyznanie licencji dla WOZZ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA KLUBÓW 

- Regulamin przyznawania licencji dla klubów 

- wniosek o przyznanie licencji dla klubów

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA SZKOLENIOWCÓW 

- Regulamin przyznawania licencji dla szkoleniowców

- wniosek o przyznanie licencji dla szkoleniowca 

REGULAMIN DOTYCZĄCY KLASYFIKACJI SPORTOWEJ ZA ROK 2018

- kryteria i normy

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZZ

Treść

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W POLSKIM ZWIĄZKU ZAPAŚNICZYM

Treść

REGULAMIN LICENCJI NA UPRAWIANIE SPORTU ZAPAŚNICZEGO

REGULAMINY UWW

REGULAMINY PODSTAWOWE

Regulamin zawodów UWW

Regulamin Finansowy UWW

Księga Znaku UWW STYLE GUIDE

Wyciągi z Regulaminu Finansowego i Dyscyplinarnego UWW

REGULAMIN TRANSFERÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Wersja Polska 

Wersja Angielska

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013