Poniedziałek, 09.10.2017 r

Regulaminy

REGULAMINY POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO

REGULAMIN LICENCJI NA UPRAWIANIE SPORTU ZAPAŚNICZEGO

Format PDF

REGULAMIN SPORTOWE PZZ

Regulamin PZZ imprez w zapasach na 2018 r

Regulamin PZZ imprez sportowych w grapplingu na rok 2018

Regulamin wpółzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej - zasady ogólne systemu sportu młodzieżowego

 System współzawodnictwa sportowego dzieci młodzieży 

System współzawodnictwa sportowego dzieci młodzieży - regulamin szczegółowy w zapasach na rok 2018

REGULAMIN SĘDZIOWSKI 

- Regulamin sędziowski 

- wniosek o przyznanie licencji  dla sędziego 

 

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH 

- Regulamin zmiany barw klubowych 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA W/OZZ

- Regulamin przyznawania licencji dla W/OZZ

- wniosek o przyznanie licencji dla WOZZ

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA KLUBÓW 

- Regulamin przyznawania licencji dla klubów 

- wniosek o przyznanie licencji dla klubów

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA SZKOLENIOWCÓW 

- Regulamin przyznawania licencji dla szkoleniowców

- wniosek o przyznanie licencji dla szkoleniowca 

REGULAMIN DOTYCZĄCY KLASYFIKACJI SPORTOWEJ ZA ROK 2018

- kryteria i normy

REGULAMIN „PUCHAR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”

Treść

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZZ

Treść

 

 REGULAMIN LICENCJI NA UPRAWIANIE SPORTU ZAPAŚNICZEGO

REGULAMINY UWW

REGULAMINY PODSTAWOWE

Regulamin zawodów UWW

Regulamin Finansowy UWW

Księga Znaku UWW STYLE GUIDE

Wyciągi z Regulaminu Finansowego i Dyscyplinarnego

REGULAMIN TRANSFERÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Wersja Polska 

Wersja Angielska

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zrzut ekranu 2018 07 04 o 23.59.12

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013