Wtorek, 26.02.2019 r

Przetarg pisemny na zakup butów zapaśniczych dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2019 r.

1. Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), zwany dalej „Organizatorem” lub „Zamawiającym” ogłasza pisemny przetarg na zakup butów zapaśniczych dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2019 r. Szczegółowy opis zamawianych butów znajduje się z załączniku nr 2 do ogłoszenia. 

2. Przetarg prowadzony jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargów w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego. 

3. W wyniku przeprowadzonego przetargu Organizator zamierza wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia. 

Treść ogłoszenia (KLIKNIJ)

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Non profit new

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013