Piątek, 13.03.2020 r

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych od 01.04.2020 do 31.03.2022

Polski Związek Zapaśniczy ogłasza przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych dla zawodników, osób towarzyszących i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w okresie od 1.04.2020 do 31.03.2022 roku.

Opis przedmiotu przetargu

  1. Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 m. 73, zwany dalej „Organizatorem” lub „Zamawiającym” ogłasza pisemny przetarg na obsługę podróży zagranicznych zawodników, osób towarzyszących i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego.
  2. Przetarg prowadzony jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargów w trybie art. 70[1] – 70[5] Kodeksu cywilnego.
  3. W wyniku przeprowadzonego przetargu Organizator zamierza wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert. 

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 m. 73
  2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Pełny dokumnet dotyczący przetargu (plik do pobrania).

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013