Piątek, 13.03.2020 r

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych od 01.04.2020 do 31.03.2022

Polski Związek Zapaśniczy ogłasza przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych dla zawodników, osób towarzyszących i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w okresie od 1.04.2020 do 31.03.2022 roku.

Opis przedmiotu przetargu

  1. Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 m. 73, zwany dalej „Organizatorem” lub „Zamawiającym” ogłasza pisemny przetarg na obsługę podróży zagranicznych zawodników, osób towarzyszących i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego.
  2. Przetarg prowadzony jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargów w trybie art. 70[1] – 70[5] Kodeksu cywilnego.
  3. W wyniku przeprowadzonego przetargu Organizator zamierza wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert. 

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 m. 73
  2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Pełny dokumnet dotyczący przetargu (plik do pobrania).

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Grafika w artykule pzz
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013