Poniedziałek, 27.05.2019 r

Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2019 roku

Polski Związek Zapaśniczy, zwany dalej „Organizatorem” ogłasza pisemny przetarg na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników Związku zgodnie z tabelą zawartą na końcu ogłoszenia. Oferent zobowiązuje się do dostarczania w ramach wynagrodzenia odżywek na terenie całej Polski pod wskazany przez Zamawiającego adres. Przetarg prowadzony jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargów w trybie art. 70 Kodeksu cywilnego. W wyniku przeprowadzonego przetargu Organizator zamierza wyłonić wykonawców, z którymi zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.

Treść ogłoszenia (POBIERZ)

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013