Środa, 02.05.2018 r

Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2018 roku Znak sprawy: 7/2018

Polski Związek Zapaśniczy, zwany dalej „Organizatorem” ogłasza pisemny przetarg na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników Związku zgodnie z tabelą zawartą w załączniku nr 1. Oferent zobowiązuje się do dostarczania w ramach wynagrodzenia odżywek na terenie całej Polski pod wskazany przez Zamawiającego adres. 

Przetarg prowadzony jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargów w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu Organizator zamierza wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.

 

Treść komunikatu (KLIKNIJ)

 

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji: NOBLEPHARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji: NUTREND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Non profit new

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013