Poniedziałek, 24.08.2020 r

Przetarg na sukcesywną dostawę odżywek i suplementów diety dla Kadry Narodowej w latach 2020 i 2021

Polski Związek Zapaśniczy ogłasza pisemny przetarg na sukcesywną dostawę odżywek i suplementów diety dla zawodników i zawodniczek Kadry Narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w latach 2020 i 2021.
Szczegółowa specyfikacja znajduje się w pkt. III Przetargu.

Miejsce i termin składania ofert.

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2020 r. do godz. 13.00 w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 m 73.
  2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Przetarg na dostawę odżywek dla Kadry Narodowej PZZ w latach 2020-2021 (pełna treść przetargu - plik do pobrania)
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 2 - Wzór Umowy Dostawy

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Grafika w artykule pzz
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013