Czwartek, 08.11.2018 r

Przetarg na maty 8x8 i pokrowce 12x12 w 2018 roku

Polski Związek Zapaśniczy z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 67 m 73 (zwany dalej „Zamawiającym”) ogłasza pisemny przetarg na dostawę mat zapaśniczych i pokrowców do mat zapaśniczych.
Przetarg prowadzony jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargów w trybie art. 70[1] – 70[5] Kodeksu cywilnego.
Poniżej w załączeniu znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)
I. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) dwudziestu mat zapaśniczych 8m x 8m. Mata zapaśnicza składać ma się z 32 materacy 200x100x5cm, o wadze max: 5,5 kg każdy. Materac ma być wykonany z szytego pokrowca zamykanego na zamek, co umożliwia jego wymianę lub wymianę wkładu. Pokrowiec szyty ma być wykonany z dwustronnie powlekanego materiał PCV (na spodzie i bokach) co umożliwia utrzymanie warunków higienicznych oraz trwałość, a od góry musi posiadać na całej powierzchni wykładzinę umożliwiającą zamocowanie pokrowca zapaśniczego za pomocą rzepów.
Pokrowiec zapaśniczy powinien mieć trzy strefy zgrzewane termicznie w kolorystyce RAL zatwierdzonej przez UWW.
Wymagane jest by całość wykonana była zgodnie z normą PN-EN 12503-1. Składający ofertę potwierdza to ważnym certyfikatem Zespołu Certyfikacji Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego lub badaniami danej jednostki badawczej.
2) ośmiu pokrowców na matę 12m x 12m, jako uzupełnienie dla maty z certyfikatem UWW. Pokrowiec zapaśniczy powinien mieć trzy strefy zgrzewane termicznie zgodnie z rozmiarami UWW oraz w kolorystyce RAL zatwierdzonej przez UWW i posiadać lub być częścią produktu posiadającego ważny certyfikat UWW.

Treść ogłoszenia (POBIERZ)

Komisja do przetargu na zakup mat i pokrowców 5.11.2018 (POBIERZ)

 

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013