Piątek, 29.05.2020 r

Przetarg na dostawę strojów sportowych oraz innego wyposażenia dla zawodników i zawodniczek Kadry Narodowej

Polski Związek Zapaśniczy ogłasza przetarg na dostawę strojów sportowych oraz innego wyposażenia dla zawodników i zawodniczek Kadry Narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego.

UWAGA!

"Zmiana treści przetargu na dostawę strojów sportowych oraz innego wyposażenia dla zawodników i zawodniczek Kadry Narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego.

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące trybu otwierania ofert składanych w ramach niniejszego przetargu, a także sukcesywnym znoszeniu obostrzeń związanych z trwającą epidemią COVID-19, Polski Związek Zapaśniczy informuje o zmianie treści przetargu.

W związku z aktualizacją treści przetargu, pkt VI zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 08.06.2020, o godzinie 11.15.".

Jawne otwarcie ofert nastąpi przy zachowaniu wzmożonych wymogów bezpieczeństwa. Osoby uczestniczące proszone są o zachowanie w miarę możliwości dystansu społecznego (ok. 1,5 m), korzystanie rękawiczek oraz z maseczek lub innych elementów garderoby zasłaniających usta i nos. W stosunku do zainteresowanych osób prawnych bądź Wykonawców, Polski Związek Zapaśniczy zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie liczby ewentualnych przedstawicieli do jednej osoby."

 

Opis przedmiotu przetargu

  1. Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), zwany dalej „Organizatorem” lub „Zamawiającym” ogłasza pisemny przetarg na dostawę strojów sportowych oraz innego wyposażenia dla zawodników i zawodniczek Kadry Narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego.

  2. Szczegóły przedmiotu przetargu i szczegóły przetargowe, zostały określne w oficjalnym dokumencie ogłoszenia przetargu.

Miejsce i termin składania ofert. 

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8  czerwca 2020 r. do godz. 11.00 w siedzibie Organizatora  w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 m 73

Przetarg na dostawę strojów sportowych oraz innego wyposażenia dla zawodników i zawodniczek Kadry Narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego (plik do pobrania).

Załączniki:

  1. Wzór formularza oferty
  2. Wzór umowy dostawy
  3. Wytyczne Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej dotyczące strojów do walki zapaśniczej
  4. Księga znaku Polskiego Związku Zapaśniczego
  5. Księga znaku Ministerstwa Sportu
  6. Logotyp Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

 

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Grafika w artykule pzz
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013