Piątek, 17.07.2020 r

Przetarg na dostawę strojów sportowych oraz innego wyposażenia dla Kadry Narodowej

Polski Związek Zapaśniczy ogłasza przetarg na dostawę strojów sportowych oraz innego wyposażenia dla zawodników i zawodniczek Kadry Narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w latach 2020 i 2021.

Opis przedmiotu przetargu
 1. Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), zwany dalej „Organizatorem” lub „Zamawiającym” ogłasza pisemny przetarg na dostawę strojów sportowych oraz innego wyposażenia dla zawodników i zawodniczek Kadry Narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w latach 2020 i 2021. Szczegółowa specyfikacja  zamawianych strojów i wyposażenia w ramach poszczególnych zadań znajduje się w pkt III  Przetargu.

 2. Szczegóły przedmiotu przetargu i szczegóły przetargowe, zostały określne w oficjalnym dokumencie ogłoszenia przetargu.

Miejsce i termin składania ofert. 

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2020 r. do godz. 13.00 w siedzibie Organizatora  w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 m 73.

 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Przetarg na dostawę wyposażenia dla Kadry Narodowej PZZ w latach 2020-2021 - zadania I, II, III. - (plik do pobrania).
Przetarg na dostawę wyposażenia dla Kadry Narodowej PZZ w latach 2020-2021 - zadania I, II, III. - skan oryginalnego ogłoszenia.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy dostawy
 3. Załącznik nr 3 - Wytyczne Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej dotyczące strojów do walki zapaśniczej
 4. Załącznik nr 4 - Księga znaku Polskiego Związku Zapaśniczego
 5. Załącznik nr 5 - Księga znaku Ministerstwa Sportu
 6. Załącznik nr 6 - Logotyp Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
 7. Załącznik nr 7 - Szczegółowe wytyczne w zakresie umieszczania logotypów

 

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Grafika w artykule pzz
Pwpw  baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013