Poniedziałek, 11.09.2017 r

Programy szkolenia w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i SMS w zapasach zatwierdzone przez MSiT

Poniżej zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki "Programy szkolenia w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i SMS w zapasach".

Na podstawie tych dokumentów można kontynuować szkolenie we wszystkich placówkach w Polsce w sporcie zapaśniczym od 1.09.2017 roku. Jest to zunifikowany program stworzony przez PZZ i zatwierdzony przez MSiT - wymóg Ministerstwa Edukacji Narodowej - jako autorskie programy dla poszczególnych dyscyplin sportu.

Programy te muszą trafić do WSZYSTKICH DYREKCJI SZKÓŁ w Polsce, w których są klasy sportowe, oddziały sportowe i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w zapasach we wszystkich etapach edukacji.

 

Pismo z MSiT zatwierdzaiące Programy szkolenia w zapasach dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i SMS

Tabela do Rozporządzenia MEN z dnia 27.03.2017 roku w zapasach

Zatwierdzony w MSiT PROGRAM KLAS SPORTOWYCH w szkołach podstawowych w zapasach - Polski Związek Zapaśniczy (DOC)

Zatwierdzony w MSiT PROGRAM KLAS SPORTOWYCH w szkołach podstawowych w zapasach - Polski Związek Zapaśniczy (PDF)

Zatwierdzony w MSiT_Program SMS i klasy sportowe ponadpodstawowe (DOC)

Zatwierdzony w MSiT_Program SMS i klasy sportowe ponadpodstawowe (PDF)

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013