Czwartek, 07.04.2016 r

Program PZZ - Zapasy sportem wszystkich dzieci - zajęcia w szkołach podstawowych w 2016 roku

Szanowni Państwo,

            W ubiegłym roku Polski Związek Zapaśniczy przy współudziale Ministerstwa Sporu i Turystyki realizował projekt „Zapasy sportem wszystkich dzieci”, który był prowadzony w 65 placówkach na terenie 15 województw.

              Forma zajęć pozalekcyjnych z elementami gier i zabaw z mocowaniem prowadzonych na terenie szkół podstawowych wywołała pozytywne emocje, zyskała aprobatę i cieszyła się dużym zainteresowaniem placówek szkolnych i środowiska zapaśniczego.

W dniach 6-7.11.2015 roku w Warszawie przeprowadzony został Ogólnopolski Finał Programu „Zapasy sportem wszystkich dzieci” - Turniej Szkół Podstawowych, z którego TVP Sport przygotowała obszerny reportaż emitowany w Telewizji Polskiej - http://sport.tvp.pl/22570190/zapasy-sportem-wszystkich-dzieci-reportaz.

Polski Związek Zapaśniczy przygotował Ofertę Konkursową do MSiT na kontynuację w roku 2016 Programu - „Zapasy sportem wszystkich dzieci – prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami zapasów w Szkołach Podstawowych”.

Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursowe MSiT, które ma nastąpić do 15 kwietnia br. Dopiero wtedy będziemy mogli stwierdzić, ile grup szkoleniowych uda nam się powołać w 2016 roku.

Mimo to chcielibyśmy ogłosić nabór do edycji w/w programu na rok 2016.

Program realizowany będzie w okresie szkolnym w terminach 18.04-24.06.2016 roku oraz 5.09-16.12.2016 roku. Oczekujemy do dnia 12.04.2016 roku imiennych zgłoszeń od chętnych, którzy mogliby prowadzić zajęcia ogólnorozwojowe z elementami zapasów w Szkołach Podstawowych na terenie całego kraju. O wynikach naboru zostaniecie Państwo poinformowani w najszybszym możliwym czasie poprzez stronę internetową PZZ.

Wszystkie zgłoszenia będą musiały uzyskać pozytywną opinię Prezesa Okręgowego Związku Zapaśniczego właściwego dla danego województwa.

 

W zgłoszeniu należy zawrzeć:

1. Imię i nazwisko prowadzącego, posiadane kwalifikacje w sporcie zapaśniczym

2. Nazwę i dokładny adres Szkoły Podstawowej, w której prowadzone miałyby być zajęcia ogólnorozwojowe

3. Imię i nazwisko Dyrektora w/w Szkoły Podstawowej, gdzie skierowane zostanie oficjalne pismo z PZZ po zakwalifikowaniu Placówki do realizacji programu MSiT i PZZ „Zapasy sportem wszystkich dzieci”.

Założenia Programu:

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ogólnorozwojowych z elementami zapasów z uczniami Szkół Podstawowych w wymiarze dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (2 x 45 min.) w okresie 18.04-24.06.2016 roku oraz 5.09-16.12.2016 roku.

2. Dyrekcja Szkoły Podstawowej powinna zadeklarować nieodpłatne udostępnienie szkolnych obiektów sportowych  na zajęcia pozalekcyjne w ramach  projektu „Zapasy sportem wszystkich dzieci”.

3. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą zgodnie z założeniami programu nauczania wychowania  fizycznego w klasach  4-6, oraz projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki zawartym w programie „Multisport” dla zapasów.

4. Polski Związek Zapaśniczy zobowiązuje się ubezpieczyć wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu realizowanego – podstawowe ubezpieczenie grupowe od NNW.

5. Prowadzący zajęcia trener powinien posiadać licencję szkoleniowca Polskiego Związku Zapaśniczego na rok 2016, co jest jednoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykupionego przez Polski Związek Zapaśniczyna prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami zapasów.

6. Dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania projektu zostały stworzenie kryteria  i regulaminy dotyczących wszystkich uczestników projektu, a więc kadry prowadzącej zajęcia oraz dzieci i młodzieży uczestniczących w tym projekcie.

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH (pozalekcyjnych):

W projekcie (zajęciach pozalekcyjnych) może uczestniczyć każde dziecko (dziewczynki i chłopcy) w wieku 10-12 lat po spełnieniu dwóch podstawowych warunków:

  • posiadania pozytywnych badań lekarskich do tego typu zajęć – załącznik nr 1,
  • zgody rodziców na udział w zajęciach pozalekcyjnych – załącznik nr 2.

Formy prowadzenia zajęć zostały opracowane zgodnie z zasadami metodyki szkolenia sportowego, wczesnego wieku szkolnego i programu nauczania wychowania  fizycznego w klasach  4-6.

 

Mamy nadzieję że wspólna realizacja projektu w roku 2016 przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci, popularyzacji sportu zapaśniczego w Państwa środowisku oraz będzie doskonałą formą spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 

Załączniki

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013