Piątek, 09.02.2018 r

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018

Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy komunikat w sprawie programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w edycji 2018. 

RODZAJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

1. Dofinansowaniem w ramach Programu objęte mogą być zadania inwestycyjne
polegające na przebudowie, remoncie lub inwestycjach obiektów sportowych
w ramach następujących obszarów:

1) inwestycje realizowane na potrzeby sportów włączonych do programu igrzysk
olimpijskich;

2) baza sportowa Centralnego Ośrodka Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich),
jako główne zaplecze szkoleniowo-treningowe dla kadry narodowej;

3) baza sportowa polskich związków sportowych służąca realizacji programu
centralnego szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych rangi
mistrzowskiej;

4) infrastruktura sportowa szkół mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów
zgodnych z profilem sportowym szkoły oraz innych obiektów sportowych
niezbędnych dla prowadzonego szkolenia;

5) infrastruktura sportowa akademii wychowania fizycznego w zakresie obiektów
specjalistycznych umożliwiających szkolenie zawodników oraz przygotowanie
kadry instruktorsko-trenerskiej;

6) zadania inwestycyjne Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego;

7) inne obiekty infrastruktury sportowej ważne dla rozwoju bazy sportu
wyczynowego, w szczególności realizowane w dużych aglomeracjach miejskich,
umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego
i edukacji lub pracy.

Pełen dokument znajdą Państwo tutaj

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.06.33
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013