Poniedziałek, 23.07.2018 r

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych RODO

Szanowni Państwo

Kluby i sekcje zapaśnicze stowarzyszone w Polskim Związku Zapaśniczym

Odnośnie polityki bezpieczeństwa danych oraz dostosowania procedur obowiązujących wszystkich na potrzeby RODO musimy podpisać dokument, który precyzuje zasady przetwarzania danych PZZ. W załączniku umieszczam wzór Umowy powierzenia danych. Dokument został przygotowany przez kancelarię, która zajmowała się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa. Proszę przeczytać i zgłosić ewentualne uwagi. 

Ostateczna wersja umowy będzie musiała zostać podpisana przez obie strony do 31 sierpnia 2018 r. 

Umowa RODO (POBIERZ)

Z poważaniem

 

Andrzej Głaz

Sekretarz Generalny

Polskiego Związku Zapaśniczego

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Non profit new

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013