Środa, 26.10.2016 r

Pismo z 26.10.2016 roku do Pana Wojciecha Bażko o podział punktów na rok 2016 w zapasach - na podstawie wystąpień klubów

Pismo z 26.10.2016 roku do Pana Wojciecha Bażko o podział punktów na rok 2016 w zapasach - na podstawie wystąpień klubów

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013