Wtorek, 14.08.2018 r

Oświadczenie PZZ w sprawie Mateusza Bernatka i Arkadiusza Kułynycza

Celem wyjaśnienia ostatnio głośno poruszanej sprawy Mateusza Bernatka i Arkadiusza Kułynycza, Polski Związek Zapaśniczy pragnie przedstawić faktyczną wersję wydarzeń. 

 

Polski Związek Zapaśniczy na wniosek Chazbulata Bazorkina, trenera kadry w zapasach w stylu klasycznym poparty przez wiceprezesa do spraw zapasów w stylu klasycznym Ryszarda Wolnego oraz komisję dyscyplinarno -arbitrażową PZZ na podstawie regulaminu dyscyplinarnego PZZ par. 9 pkt. 8 zawiesza Mateusza Bernatka i Arkadiusza Kułynycza w prawach członka kadry narodowej w zapasach w stylu klasycznym do 31.10.2018 roku. 
  

Na zgrupowaniu szkoleniowym w Wiśle, które odbywało się w dniach 4-18.02.2018, Mateusz Bernatek został poproszony o opuszczenie zgrupowania, ponieważ używał niecenzuralnych słów i mimo wielu upomnień trenera Bazorkina, zawodnik nie chciał zastosować się do obowiązujących zasad. 

 

Na kolejnym zgrupowaniu kadry Mateusz Bernatek i Arkadiusz Kułynycz zostali relegowani ze zgrupowania szkoleniowego odbywającego się 11-21.03.2018 w Poznaniu za rażące złamanie regulaminu. Zawodnicy wrócili nad ranem w dniu 17 marca br. do ośrodka i nie pojawili się zajęciach.

 

Na skutek wyżej wymienionych przewinień trener kadry narodowej w stylu klasycznym Chazbulat Bazorkin wykluczył obydwu zawodników z przygotowań do ME w Kaspijsku.  

 

W dniu 19.04.2018 roku Mateusz Bernatek wystąpił do PZZ z pismem o umożliwienie mu indywidualnego programu szkolenia. W dniu 18.06.2018r. klub RCSZ Olimpijczyk Radom w imieniu zawodnika Arkadiusza Kułynycza wystosował pismo do PZZ , które w ogólnym zamyśle, mając na uwadze jego sytuację rodzinną, miało usprawiedliwić jego nieobecność na zgrupowaniu w Rosji. Po czym w tym samym czasie Arkadiusz Kułynycz pojechał na zgrupowanie do Hiszpanii. 

 

W dniu 23.06.2018 roku bezpośrednio po Mistrzostwach Polski w Radomiu odbyło się zebranie w którym uczestniczył trener kadry, kierownictwo PZZ oraz zawodnicy, ich trenerzy i przedstawiciele klubów. 

 

Notatka ze spotkania z dnia 23.06.2018r. w załączeniu. (KLIKNIJ)
 

W odniesieniu do pism dotyczących obydwu zawodników trener kadry narodowej w stylu klasycznym Chazbulat Bazorkin  przekazał zawodnikom informację, że jeżeli chcą rywalizować o start w Mistrzostwach Świata 2018 muszą obowiązkowo podjąć przygotowania i wziąć udział w wysokogórskim zgrupowaniu szkoleniowym w dniach 7-25.07.2018 roku w Rosji oraz złożyć w siedzibie Polskiego Związku Zapaśniczego paszport do dnia 25.06.2018 roku w celu wyrobienia wiz. Kierownictwo PZZ poparło stanowisko trenera kadry.

Zawodnicy nie złożyli paszportów w wymienionym powyżej terminie i odmówili wyjazdu na zgrupowanie szkoleniowe wraz z kadrą Polski w zapasach w stylu klasycznym. Od tego momentu nie uczestniczyli w żadnych akcjach szkoleniowych Polskiego Związku Zapaśniczego i nie realizują programu szkolenia kadry. 

 

W szkoleniu centralnym w trakcie zgrupowania wysokogórskiego w Rosji wzięło udział 12 zawodników kadry narodowej. Pragniemy podkreślić, że Przemysław Piątek z RCSZ Olimpijczyk Radom, który złamał regulamin zgrupowania w Poznaniu potrafił przyznać się do niewłaściwej postawy jako reprezentanta kraju. Przeprosił trenera i uczestniczył w zgrupowaniu w Rosji. Przemysław Piątek realizuje program szkolenia i uczestniczy w przygotowaniach kadry do Mistrzostw Świata. 

Uchwała nr 128/2018 zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie skierowania do Komisji Dyscyplinarno - Arbitrażowej wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Arkadiusza Kułynycza i Mateusza Bernatka 

Pismo PZZ do Komisji Dyscyplinarno - Arbitrażowej w sprawie Mateusza Bernatka i Arkadiusza Kułynycza

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013