Sobota, 08.12.2018 r

OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „Legendy polskich zapasów"

Zapraszamy dzieci, młodzież do udziału w I edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Legendy polskich zapasów". 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 6 roku życia oraz młodzieży do lat 16. Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace plastyczne inspirowane znanymi postaciami z polskich zapasów, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej. Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne – różne techniki– organizatorzy proszą by nie używać materiałów nietrwałych i sypkich. 
Format prac konkursowych A3-A2. Praca przestrzenna powinna mieć wymiary nie większe niż 40cm x 40cm.
Uwaga, prac zgłaszanych na konkurs nie należy składać, oprawiać ani rolować!Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników - Imię, nazwisko i wiek uczestnika, adres zamieszkania lub placówki na terenie, której praca została wykonana oraz danymi opiekuna artystycznego.

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas finału Drużynowych Mistrzostw Polski 21 grudnia 2018 roku

Prace należy przesłać do siedziby PZZ do 20 grudnia 2018 roku na adres:
Polski Związek Zapaśniczy
ul. Żelazna 67/73
00-871 Warszawa

Zapraszamy do udziału smiley

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013