Czwartek, 19.11.2020 r

Ogłoszenie Konkursu ofert na Organizację Imprez w zapasach w 2021 roku

Ogłoszenie Konkursu ofert na Organizację Imprez w zapasach w 2021 roku.

UWAGA!!! stan na 19.11.2020 - Korekta terminów zawodów w KALENDARZU IMPREZ PZZ 2021
Termin ogłoszenia konkursu: 03 listopada 2021 roku.
Termin i sposób składania ofert: elektronicznie na adres email: pzz@pzz.org.pl do godz. 12.00 - 24 listopada 2021 r.

 1. Celem przeprowadzenia konkursu ofert jest zlecenie organizacji zadań klubom zapaśniczym oraz WOZZ, określonych w Kalendarzu Imprez PZZ na 2021 rok, w ramach realizacji zadań Polskiego Związku Zapaśniczego.
 2. Konkursem objęte są zadania ujęte w projekcie Kalendarza Imprez PZZ na 2021 rok, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Polski Związek Zapaśniczy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Kalendarza Imprez PZZ na 2021 rok w przypadkach uzasadnionych decyzjami Ministra Sportu oraz zmianami wynikającymi z wewnętrznych decyzji Związku.
 4. W konkursie mogą wziąć udział tylko członkowie PZZ, którzy mają uregulowane płatności w stosunku do Związku.

Załączniki:

 1. Komunikat Konkursu organizacji imprez 2021
 2. KALENDARZ IMPREZ PZZ 2021 - po korekcie z 19.11.2020
 3. Druk oferty PZZ na organizację imprezy w 2021 (word) (pdf)

Komisja Organizacji Imprez w obecnej sytuacji,  rozpatrzy oferty wszystkich chętnych do zorganizowania zawodów. Ponadto zastrzega sobie prawo do bezpośrednich konsultacji z upoważnionymi osobami do podejmowania decyzji ze strony oferenta, w trakcie prac nad kalendarzem i przydzielaniem imprez. 

Witold Ciemierz
Przewodniczący Komisji Organizacji Imprez
Warszawa, 03.11.2021. 

 

 pogonwirusa  zbigniew baranowski  slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz  non profit
Pwpw  baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013