Czwartek, 19.11.2020 r

Ogłoszenie Konkursu ofert na Organizację Imprez w zapasach w 2021 roku

Ogłoszenie Konkursu ofert na Organizację Imprez w zapasach w 2021 roku.

UWAGA!!! stan na 19.11.2020 - Korekta terminów zawodów w KALENDARZU IMPREZ PZZ 2021
Termin ogłoszenia konkursu: 03 listopada 2021 roku.
Termin i sposób składania ofert: elektronicznie na adres email: pzz@pzz.org.pl do godz. 12.00 - 24 listopada 2021 r.

  1. Celem przeprowadzenia konkursu ofert jest zlecenie organizacji zadań klubom zapaśniczym oraz WOZZ, określonych w Kalendarzu Imprez PZZ na 2021 rok, w ramach realizacji zadań Polskiego Związku Zapaśniczego.
  2. Konkursem objęte są zadania ujęte w projekcie Kalendarza Imprez PZZ na 2021 rok, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  3. Polski Związek Zapaśniczy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Kalendarza Imprez PZZ na 2021 rok w przypadkach uzasadnionych decyzjami Ministra Sportu oraz zmianami wynikającymi z wewnętrznych decyzji Związku.
  4. W konkursie mogą wziąć udział tylko członkowie PZZ, którzy mają uregulowane płatności w stosunku do Związku.

Załączniki:

  1. Komunikat Konkursu organizacji imprez 2021
  2. KALENDARZ IMPREZ PZZ 2021 - po korekcie z 19.11.2020
  3. Druk oferty PZZ na organizację imprezy w 2021 (word) (pdf)

Komisja Organizacji Imprez w obecnej sytuacji,  rozpatrzy oferty wszystkich chętnych do zorganizowania zawodów. Ponadto zastrzega sobie prawo do bezpośrednich konsultacji z upoważnionymi osobami do podejmowania decyzji ze strony oferenta, w trakcie prac nad kalendarzem i przydzielaniem imprez. 

Witold Ciemierz
Przewodniczący Komisji Organizacji Imprez
Warszawa, 03.11.2021. 

 

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Grafika w artykule pzz
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013