Czwartek, 26.09.2019 r

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA ORGANIZACJĘ IMPREZ W ZAPASACH W 2020 ROKU

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA ORGANIZACJĘ IMPREZ W ZAPASACH W 2020 ROKU.

Termin ogłoszenia konkursu: 26 września 2019 roku.

Termin i sposób składania ofert: elektronicznie  na adres email: pzz@zapasy.org.pl do 

21.10.2019 r.

 

Cel konkursu 

Celem przeprowadzenia konkursu ofert jest zlecenie organizacji zadań klubom zapaśniczym oraz WOZZ, określonych w Kalendarzu Imprez PZZ na 2020rok, w ramach realizacji zadań Polskiego Związku Zapaśniczego. 

Konkursem objęte są zadania ujęte w projekcie Kalendarza Imprez PZZ na 2020 rok, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

Polski Związek Zapaśniczy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Kalendarza Imprez PZZ na 2020 rok w przypadkach uzasadnionych decyzjami Ministra Sportu i Turystyki oraz zmianami wynikającymi z wewnętrznych decyzji Związku. 

W konkursie mogą wziąć udział tylko członkowie PZZ, którzy mają uregulowane płatności w stosunku do Związku.

Załączniki: 

1.Komunikat

2.Projekt kalendarza imprez 2020

3.Druk oferty

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013