Czwartek, 26.09.2019 r

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA ORGANIZACJĘ IMPREZ W ZAPASACH W 2020 ROKU

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA ORGANIZACJĘ IMPREZ W ZAPASACH W 2020 ROKU.

Termin ogłoszenia konkursu: 26 września 2019 roku.

Termin i sposób składania ofert: elektronicznie  na adres email: pzz@zapasy.org.pl do 

21.10.2019 r.

 

Cel konkursu 

Celem przeprowadzenia konkursu ofert jest zlecenie organizacji zadań klubom zapaśniczym oraz WOZZ, określonych w Kalendarzu Imprez PZZ na 2020rok, w ramach realizacji zadań Polskiego Związku Zapaśniczego. 

Konkursem objęte są zadania ujęte w projekcie Kalendarza Imprez PZZ na 2020 rok, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

Polski Związek Zapaśniczy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Kalendarza Imprez PZZ na 2020 rok w przypadkach uzasadnionych decyzjami Ministra Sportu i Turystyki oraz zmianami wynikającymi z wewnętrznych decyzji Związku. 

W konkursie mogą wziąć udział tylko członkowie PZZ, którzy mają uregulowane płatności w stosunku do Związku.

Załączniki: 

1.Komunikat

2.Projekt kalendarza imprez 2020

3.Druk oferty

Pzz   praca zdalna
Pzz   odwo anie imprez
 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013