Czwartek, 30.05.2019 r

Odwołanie Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów zaplanowanego na 15 czerwca 2019 r.

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu nr 184/2019 postanowił odwołać Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZZ, które planowo miało się odbyć w sobotę 15 czerwca 2019 roku w COS Torwar,  przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie

Decyzja ta podyktowana jest wyznaczeniem przez Ministra Sportu i Turystyki na dzień 28 czerwca 2019 r. nowego terminu zakończenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Sportu i Turystyki Nr 4/2019/DP z dnia 20 marca 2019 . w przedmiocie odmowy zatwierdzenia zmian Statutu Polskiego Związku Zapaśniczego. 

 

Przedłużenie postępowania przed Ministrem Sportu i Turystyki uniemożliwia powołanie organów dyscyplinarnych – Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Komisji Odwoławczej, podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów w dniu 15 czerwca 2019 r. 


Wobec powyższego obrady Zgromadzenia, w pierwotnie zaplanowanym terminie, będą wiązały się z  poniesieniem kosztów finansowych przy jednoczesnym braku zatwierdzenia wszystkich zaplanowanych spraw.

 

Nowy termin Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów został ustalony na 7 września 2019 r.

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013