Piątek, 04.12.2020 r

Odwołanie konferencji metodyczno-szkoleniowej Chorzów 4-6.12.2020

KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO dot. odwołania konferencji metodyczno-szkoleniowej w dniach 4-6.12.2020 planowanej w Chorzowie.

Mając na uwadze zaistnienie okoliczności niezależne od PZZ, niemożliwe do przewidzenia w czasie planowania konferencji, za które PZZ nie ponosi odpowiedzialności tj. wejście w życie dnia 2 grudnia 2020 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), zmuszeni jesteśmy zrezygnować z organizacji szkolenia w trybie hybrydowym i stacjonarnym.

Objęcie PZZ ograniczeniami wynikającymi z przywołanego wyżej rozporządzenia, w szczególności określonymi w § 10 ust. 18, spowodowało niemożność przeprowadzenia konferencji, której PZZ miał być organizatorem, zważywszy na zakaz organizacji konferencji w formule przewidzianej przez PZZ pod groźbą kar administracyjnych.

 

Prezydium

Polskiego Związku Zapaśniczego

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013