Piątek, 04.12.2020 r

Odwołanie konferencji metodyczno-szkoleniowej Chorzów 4-6.12.2020

KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO dot. odwołania konferencji metodyczno-szkoleniowej w dniach 4-6.12.2020 planowanej w Chorzowie.

Mając na uwadze zaistnienie okoliczności niezależne od PZZ, niemożliwe do przewidzenia w czasie planowania konferencji, za które PZZ nie ponosi odpowiedzialności tj. wejście w życie dnia 2 grudnia 2020 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), zmuszeni jesteśmy zrezygnować z organizacji szkolenia w trybie hybrydowym i stacjonarnym.

Objęcie PZZ ograniczeniami wynikającymi z przywołanego wyżej rozporządzenia, w szczególności określonymi w § 10 ust. 18, spowodowało niemożność przeprowadzenia konferencji, której PZZ miał być organizatorem, zważywszy na zakaz organizacji konferencji w formule przewidzianej przez PZZ pod groźbą kar administracyjnych.

 

Prezydium

Polskiego Związku Zapaśniczego

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Nonprofit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013