Sobota, 12.08.2017 r

Nowa struktura Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego

W dniu 12 sierpnia 2017 roku Zarząd przyjął następującą strukturę:

 

Prezes - Andrzej Supron

Wiceprezes ds. organizacyjnych - Agata F. Mikulska

Wiceprezes ds. sędziowskich - Witold Ciemierz

Wiceprezes ds. stylu wolnego - Ryszard Niedźwiedzki

Wiceprezes ds. stylu klasycznego - Ryszard Wolny

Wiceprezes ds. zapasów kobiet - Mieczysław Czwaliński

 

Członkowie Zarządu:

Marek Cieślak

Karol Łebkowski

Artur Ordak

Mirosław Pikierski

Andrzej Wroński

Maciej Zakowicz

 

Przy Zarządzie działają:

Kolegium Sędziów - Przewodniczący Karol Łebkowski

Komisja sportu i sportu młodzieżowego  - Przewodniczący Mirosław Pikierski

Komisja organizacji imprez - Przewodniczący Witold Ciemierz

Komisja ds. sportu weteranów - Przewodniczący Andrzej Wroński

Komisja ds. współpracy z KLZ - Przewodniczący Marek Cieślak

Komisja odznaczeń i wyróżnień - Przewodnicząca Agata F. Mikulska

 

Rada Zawodnicza

Rada  Trenerów

 

Ponadto zostały powołane:

Sztab Olimpijski

Zespół Doradców ds. rozwoju zapasów

 

Obsługę medialno-prasową i promocyjną zabezpieczać będzie powołane Biuro Mediów

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013