Czwartek, 18.05.2017 r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego (Warszawa, 24.06.2017)

KOMUNIKAT

 

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego

na podstawie podjętej uchwały na zebraniu Zarządu w dniu 14 maja 2017 roku

zawiadamia o zwołaniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Zapaśniczego w celu wyboru Prezesa Zarządu PZZ.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017 roku w Warszawie,

w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

 

I termin zebrania: godzina 14:00; II termin zebrania: godz. 14:15

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, zostało zwołane przez Zarząd PZZ Uchwałą z dnia 14 maja 2017 roku na podstawie par. 40 ust.2 Statutu PZZ i działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Porządkiem obrad i Regulaminem obrad, które będą dostępne na stronie związku w wymaganym terminie.         

Zarząd PZZ przypomina, że zgodnie z § 27 ust. 4 Statutu PZZ zgłoszenia kandydatów, dokonane przez klub sportowy będący członkiem PZZ lub Wojewódzki Związek Zapaśniczy, na funkcję Prezesa Zarządu będą przyjmowane przez PZZ do dnia 9 czerwca 2017 r. (obowiązuje data wpłynięcia dokumentów do biura PZZ). Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu. Zgłoszenie obowiązkowo musi zawierać pisemną rekomendację zarządu Wojewódzkiego Związku Zapaśniczego oraz zgodę kandydata.                                   

Zarząd

Polskiego Związku Zapaśniczego

 

Data publikacji: 18 maja 2017 r. godz. 22:32

 

Komunikat dotyczący projektu porządku obrad

Projekt porządu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZZ

Zaproszenie

Ankieta Kandydata na PREZESA PZZ

Komunikat dotyczący projektu Regulaminu NADZWYCZAJNE

Projekt Regulaminu obrad NWZD PZZ

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zrzut ekranu 2018 07 04 o 23.59.12

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013