Sobota, 13.05.2017 r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego

 

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego

na podstawie podjętej uchwały na zebraniu Zarządu w dniu 10 kwietnia 2017 roku

zawiadamia

o zwołaniu  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Zapaśniczego

w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie Prezesa PZZ.

Zebranie odbędzie się w dniu 14 maja 2017 roku w Warszawie

Centralny Ośrodek Sportu "Torwar", ul. Łazienkowska 6a

I termin zebrania: godzina 13:00; II termin zebrania: godz. 13:30

 

 

Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Polskiego  Związku Zapaśniczego, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, zostało zwołane przez Zarząd PZZ uchwałą z dnia 10 kwietnia 2017 roku na podstawie par. 25 ust. 1 Statutu PZZ i działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Porządkiem obrad i Regulaminem obrad, które będą dostępne na stronie związku w wymaganym terminie.                                                                                          

 

Zarząd
Polskiego Związku Zapaśniczego

 

Data publikacji: 11 kwietnia 2017 roku, godz. 5:50

 

Projekt porządku obrad Nadzwyczajnego WZD PZZ w dniu 14.05.2017 r. w Warszawie

Projekt Regulaminu obrad NWZD PZZ

Komunikat dotyczący projektu regulaminu obrad

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013