Niedziela, 03.09.2017 r

Ministerstwo Sportu i Turystyki podczas II Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportowej IAKS i targów infraSPORT

Podczas targów infraSPORT można będzie odwiedzić stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki, dowiedzieć się jak można ubiegać się o dofinansowanie i spotkać się z przedstawicielami departamentu, który odpowiada za wsparcie Ministra w kreowaniu polityki rozwoju infrastruktury sportowej, jak również ze realizację pozostałych zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowe.

Drugi Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej IAKS oraz towarzyszące mu Targi Infrastruktury Sportowej i Rekreacyjnej oraz Sprzętu Sportowego - infraSPORT odbędą się w terminie 27 – 28 września 2017 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Kongres jak i Targi infraSPORT skupią się na wymianie doświadczeń, warsztatach związanych z projektowaniem, budową, wyposażeniem, zarządzaniem oraz utrzymaniem obiektów turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej IAKS to jedyne w Polsce wydarzenie, podczas którego padną odpowiedzi na pytania, które stawia sobie każdy zarządca nieruchomości sportowej, jej projektant oraz wykonawca. Uczestnicy, podczas dwóch dni wydarzenia, będą mieli szansę porozmawiania z ekspertami z całego świata. Poznają szczegóły prawidłowego przeprowadzenia procesów inwestycyjnych, efektywnego pozyskiwania środków, czynniki pozwalające zapobiec zadłużeniu obiektów oraz sposoby inwestowania i planowania w sektorze sportowym. Delegaci będą mieli szansę zapoznania się z nowym, alternatywnym spojrzeniem na inwestycję.

Główną tematyką tegorocznej edycji Kongresu będzie:

- prawidłowe planowanie inwestycji w Gminie, uwzględniające potrzeby mieszkańców, organizatorów jak i sportowców wyczynowych

- mała infrastruktura sportowa –jak ją projektować i realizować by nie niszczyła środowiska a cieszyła mieszkańców i uwzględniała zmiany demograficzne starzejącego się społeczeństwa

- z jakich źródeł pozyskiwać środki na rewitalizację i modernizację obiektów, aby przekształcić je w obiekty bez barier

-  zmiana przepisów i ich wpływ na funkcjonowanie obiektów zmuszając je do nieplanowanych nakładów inwestycyjnych

- konsultacje społeczne podczas realizacji inwestycji sportowych

Patronat nad wydarzeniem objęło:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki,

- Polski Komitet Olimpijski,

- Polski Komitet Paraolimpijski.

 

***

IAKS Polska - Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS). Od przeszło 10 lat ma pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Swoim działaniem wspiera gminy, inwestorów, wykonawców i użytkowników oferując ekspertyzy, koncepcje i konsultacje bazujące na doświadczeniach z kraju i zagranicy. IAKS Polska współpracuje z kompetentnymi architektami, projektantami i specjalistycznymi firmami z sektora budowy obiektów sportowych, oferuje również pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych i publicznych także w zakresie zapraszania partnerów zagranicznych do wspólnych projektów.

 

II Kongres i Targi infraSPORT_2017 Program

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013