Czwartek, 13.08.2020 r

Listy startowe - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Lubelskie 2020

Poniżej zamieszczamy do pobrania listy startowe do zawodów finałowych do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Lubelskie 2020, sporządzone na podstawie rozegranych zawodów pucharowych i przyznanych wakatów dla stylu wolnego i klasycznego oraz na podstawie listy zgłoszeń do Pucharu Polski w zapasach kobiet.

W zapasach kobiet lista startowa nie będzie uzupełniana o nowe zawodniczki przed rozpoczęciem zawodów finałowych, została sporządzona na podstawie zgłoszeń do Pucharu Polski Kadetek i na jej podstawie przydzielono miejsca dla województw i ilość osób towarzyszących.
W zawodach mogą wziąć udział wszystkie zawodniczki, niezależnie czy są na opuplikowanej liście startowej czy nie, oczywiście spełniające warunki określone w Regulaminie imprez sportowych Polskiego Związku Zapaśniczego i Systemu Sportu Młodzieżowego.
Należy dokonać rzetelnego zgłoszenia do organizatora, z uwzględnieniem miejsc noclegowych dla zawodniczek ponad limit przyznany dla danego województwo. Za miejsca noclegowe ponad limit 140 zawodniczek, płacił będzie Polski Związek Zapaśniczy.
Jednocześnie informujemy, że będziemy bardzo rygorystycznie sprawdzać obecność na zawodach – zawodniczka, która nie stawi się na badaniu lekarskim i ważeniu, zostanie uznana za nieobecną na zawodach i miejsce to, zostanie odebrane z limitu danego województwa lub województwo zostanie obciążone kosztami pobytu takiej zawodniczki. Zasada ta dotyczy również stylu wolnego i klasycznego.

W zapasach kobiet start jest otwarty na zasadach ogólnych Systemu Sportu Młodzieżowego. Z uwagi na brak kwalifikacji w zapasach kobiet punktować będzie maksymalnie 14 zawodniczek w kategorii wagowej.

Zmiany w systemie kwalifikacji i regulaminów zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach, wynikające z panującej w Polsce epidemii, zostały zaakceptowane przez Instytut Sportu i Ministerstwo Sportu.

Listy startowe - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Lubelskie 2020 (pliki do pobrania):

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Lubelskie 2020

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013