Środa, 11.09.2019 r

Kurs na szkoleniowca zapasów w Białej Podlaskiej

Kurs na szkoleniowca zapasów 

organizowany przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej przy współpracy 

z Polskim Związkiem Zapaśniczym  

 

Cel kursu 

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pracy szkoleniowej z zapasów. Absolwenci kursu w ramach podniesionych kwalifikacji zawodowych zdobędą wiedzę               z zakresu teorii dyscypliny, podwyższą umiejętności przekazywania zasobu ćwiczeń i rodzajów techniki walki w zapasach, poszerzą własny warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie szkolenia sportowego oraz poprawią indywidualną sprawność fizyczną. 

 

Wymagania podczas rekrutacji kandydatów na kurs w zapasach 

 • ukończone 18 lat;
 • pisemne oświadczenie o niekaralności (wypełnimy na miejscu);
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa w kursie z zapasów (wypełnimy na miejscu);
 • 1 zdjęcie (w formie elektronicznej);
 • wniesiona opłata;
 • kwestionariusz osobowy (wypełnimy na miejscu).

 

Organizacja kursu 

 • kurs będzie przeprowadzony w terminie październik - grudzień 2019 r. w formie 3-5 zjazdów weekendowych (piątek-niedziela);
 • program obejmie 180 godzin, w tym część teoretyczna – 60 godz., część praktyczna 120 godz. (90 godz. dyscypliny kierunkowej i 30 godz. praktyk w klubie sportowym);
 • zajęcia będą odbywać się na obiektach (hala sportowa, sale ćwiczeń i wykładów) Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej;
 • kurs kończy egzamin z teorii i metodyki zapasów.

 

Koszt kursu: 1300 -1500 zł.

 

Uprawnienia: na podstawie uczestnictwa i pozytywnego ukończenia kursu absolwenci otrzymają legitymację instruktora sportu AWF z zapasów oraz Certyfikat Szkoleniowca PZZ.

 

Zgłoszenia: 

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie zgłoszenia (podstawowe dane kandydata do kontaktu) na adres e-mail: darekgierczuk@op.pl oraz dokonanie opłaty (I rata – 500 zł) na konto: Bank PekaO S.A. I Oddział Biała Podlaska 63124021771111000035703633 z dopiskiem kurs instruktora (szkoleniowca) w zapasach.

 

Szczegółowe informacji udziela

kierownik kursu: dr Dariusz Gierczuk, AWF (WWFiS) w Białej Podlaskiej, tel. 607 731 350; darekgierczuk@op.pl oraz mgr Jan Godlewski, Polski Związek Zapaśniczy, tel. 531 010 022; jangodlewski@wp.pl 

 

 pogonwirusa  zbigniew baranowski  slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz  non profit
Pwpw  baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013