Poniedziałek, 16.10.2017 r

Konkurs ofert na organizację imprez PZZ w roku 2018

Polski Związek Zapaśniczy ogłasza Konkurs ofert na organizację imprez PZZ w roku 2018.

1) Ogłoszenie Konkursu

2) zał. nr 1 - Kalendarz imprez PZZ 2018

3) zał. nr 2 - Druk oferty

a) PDF

b) DOC

 

UWAGA TRENERZY KADR

Proszę się odnieść do zmiany w Kalendarza imprez na rok 2018

Kontakt z Dyrektorem Sportowym WW

 

Termin składania ofert: 27.10.2017 r. do godz. 14:00.

Sposób składania ofert: wyłącznie drogą elektroniczną na adres pzz@zapasy.org.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.10.2017 r.

Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian do Kalendarza po tym terminie


Witold Ciemierz
Przewodniczący Komisji Organizacji Imprez
Komisja Organizacji Imprez

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zrzut ekranu 2018 07 04 o 23.59.12

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013