Środa, 12.02.2020 r

Konkurs na stanowisko Sekretarza generalnego

KONKURS NA STANOWISKO SEKRETARZA GENERALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO

Związek Zapaśniczy z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 m. 73 (zwany dalej „Zamawiającym”) ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego. Konkurs zostaje przeprowadzony na podstawie pkt. VII. 4.1 Załącznika do Decyzji nr 45 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2020 roku”.

Aplikację (CV + list motywacyjny), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności, zaświadczenie o niekaralności z KRK, należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Polski Związek Zapaśniczy ul. Żelazna 67 m. 73, 00-871 Warszawa

Do pobrania

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Poland open 2020 slajd
Mek katowice 2020 slajd
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013