Środa, 20.12.2017 r

Komunikat Zarządu w sprawie: stawek opłat licencyjnych i startowych na rok 2018.

Opłaty licencyjne, ubezpieczenie, składki, startowe

1. Zatwierdza się wysokość rocznej składki członkowskiej do PZZ w roku 2018:

a) 300 zł. dla Wojewódzkich Okręgowych Związków Zapaśniczych,

b) 300 zł. dla pozostałych członków zgodnie z Regulaminem przyznawania i
pozbawiania licencji w 2018 r.


2. Zatwierdza się wysokość licencji dla zawodników zapasów. Wykupienie licencji
zawodniczej stanowi jednocześnie wykup polisy ubezpieczeniowej ( NNW i kosztów
leczenia) w 2018 r.

a) 70 zł. dla zawodników kategorii wiekowej senior ,

b) 45 zł. dla zawodników kategorii wiekowej junior oraz junior młodszy,

c) Wysokość kwoty za licencje dla młodzików są określane w WOZZ

3. Zatwierdza się wysokość licencji dla sędziów i szkoleniowców. Wykupienie
licencji sędziów i szkoleniowców stanowi jednocześnie wykup polisy
ubezpieczeniowej (OC, NNW i kosztów leczenia) w 2018 r

a) 150 zł Koszt wydania licencji dla sędziów PZZ

b) 150 zł Koszt wydania licencji dla szkoleniowców PZZ

4. Zatwierdza się wysokość opłat startowych w indywidualnych imprezach
sportowych w zapasach,

a) 60 zł -senior

b) 40 zł -junior

c) 30 zł -junior młodszy

d) 10 zł -młodzik

5. Zatwierdza się wysokość opłat startowych w sportach nieolimpijskich w 2018 r

a) 30 zł Seniorzy/seniorki, Juniorzy/juniorki-w dyscyplinie GI i
NO GI

b) 20 zł Kadeci/kadetki, Młodzicy/młodziczki- w dyscyplinie GI i
NO GI


Zatwierdzono Uchwałą Zarządu PZZ w dniu 16 grudnia 2017 r.

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.06.33
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013